0915.916.915

Biến động tỷ giá và thuế là hai nỗi lo lớn của doanh nghiệp

Biến động tỷ giá và thuế là hai nỗi lo lớn của công ty

Ảnh minh họa

Trong bối cảnh cuộc chiến tranh thương mại Mỹ- Trung, các DN trong nước đang chịu nhiều trước sức ép tranh đua về biến động tỷ giá và gánh nặng về thuế, bao gồm cả thuế nhập khẩu của các đối tác thương mại lớn. 51,4% DN được khảo sát đã đánh giá biến động tỷ giá hối đoái là khó khăn lớn nhất ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của DN, tiếp đó là gánh nặng về thuế có 42,9% chọn lọc của DN.

Đứng thứ 3 về rào cản là thủ tục hành chính phức tạp (37,1%); tăng trưởng kinh tế không ổn định (31,4%); biến đổi khí hậu, thảm họa môi trường (25,7%).

Các khách hàng đang xem chuyên mục doanh nghiep duanresidence.net của https://duanresidence.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*