0915.916.915

Bộ Công Thương: Công ty cổ phần Con Cưng mắc 3 vi phạm

Đoàn kiểm tra liên ngành mới có kết luận việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong vận hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại, tranh đua và bảo vệ ích lợi người tiêu dùng của Công ty CP Con Cưng trong thời gian từ ngày 30/7 – 10/8.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra đối có 75 mẫu sản phẩm, hàng hóa và những vận hành bảo vệ ích lợi người tiêu dùng của Công ty, Đoàn kiểm tra phân tách: Về căn bản Công ty đã chấp hành đúng những quy định của pháp luật trong bảo vệ ích lợi người tiêu dùng, chất lượng sản phẩm hàng hóa và lý do xuất xứ của hàng hóa. Đoàn kiểm tra cũng cảm thấy hồ sơ nhập khẩu của Công ty hợp lệ theo những quy định của pháp luật về thủ tục hàng hóa nhập khẩu.

cong ty co phan con cung "dinh" 3 vi pham hinh 1
Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra 75 mẫu sản phẩm, hàng hóa và những vận hành bảo vệ ích lợi người tiêu dùng của Công ty CP Con Cưng.

Tuy nhiên, qua việc kiểm tra của những Chi cục Quản lý phân khúc đối có 192 vụ kiểm tra đã phát hiện 1 số hành vi không chấp hành đúng quy định của pháp luật của Công ty CP Con Cưng.

Cụ thể, Công ty CP Con Cưng có vi phạm về nhãn hàng hóa được quy định ở những Điều 30, 31 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 1/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực nguyên tắc, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Công ty có vi phạm về khuyến mại quy định ở Điều 48 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong vận hành thương mại, sản xuất, buôn phân phối hàng giả, hàng cấm và bảo vệ ích lợi người tiêu dùng đối có 1 số chương trình khuyến mại của Công ty.

Công ty có vi phạm quy định về thương mại điện tử ở những Điều 81, 82, 84 của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung ở Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính phủ đối có vận hành của website thương mại điện tử phân phối hàngwww.concung.com.

Đối có những vi phạm hành chính, Bộ Công Thương đã chỉ đạo Cục Quản lý phân khúc và những Chi cục Quản lý phân khúc xử lý theo quy định của pháp luật. Đối có Công ty cổ phần Con Cưng, Bộ Công Thương đề nghị Công ty có nhữngh thức xử lý, khắc phục những vi phạm đã được phát hiện; tiếp tục rà soát việc chấp hành pháp luật trong những vận hành kinh doanh của Công ty, báo cáo Bộ Công Thương và những cơ quan công dụng. Với những sản phẩm có vi phạm về nhãn mác, đề nghị Công ty khắc phục xong những vi phạm này trước khi đưa vào di chuyển.

Bộ trưởng Bộ Công Thương đang chỉ đạo Cục Quản lý phân khúc và những đơn vị trong Bộ tiếp tục rà soát tổng thể những quy định của pháp luật, quy trình nghiệp vụ/thực xây dựng vụ của cán bộ, công chức lực lượng QLTT và Bộ Công Thương để chắc chắn tính nghiêm minh của pháp luật, không gây phiền nhiễu cho doanh nghiệp và bảo vệ lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm của cán bộ, công chức lực lượng QLTT trong khi thi hành công vụ nếu có./.

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN

Bạn đang xem chuyên mục Blog duanresidence.net của dự án The Residence 1 củ chi tọa lạc ở Võ Văn Bích, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Tp.HCM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*