0915.916.915

Cải cách toàn diện công tác hành chính đối với hàng hóa XNK

Theo mục tiêu thực hiện cơ chế 1 cửa quốc gia, cơ chế 1 cửa ASEAN trong Thông báo Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ở Hội nghị thúc đẩy phát triển cơ chế 1 cửa quốc gia, cơ chế 1 của ASEAN và tạo thuận lợi thương mại, đến năm 2020, toàn bộ một vài thủ tục hành chính liên quan đến quản lý nhà nước đối có hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK), quá cảnh; người và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh được thực hiện thông qua cơ chế 1 cửa quốc gia dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.

cai cach toan dien cong tac hanh chinh doi voi hang hoa xnk hinh 1
Cải một vàih toàn diện công tác hành chính đối có hàng hóa XNK (Ảnh minh họa: KT)

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, trước mắt, từ nay đến cuối năm 2018, ngoài 53 thủ tục hành chính đã kết nối qua cơ chế 1 cửa quốc gia, một vài Bộ, ngành phải đã đi vào vận hành việc kết nối 143 thủ tục hành chính đã đăng ký; đồng thời, tham dự và triển khai đầy đủ cơ chế 1 cửa ASEAN theo đúng cam đoan và công đoạn thực hiện của một vài nước ASEAN; sẵn sàng về mặt kỹ thuật để kết nối và thảo luận tài liệu có một vài đối tác thương mại khác ngoài ASEAN theo một vài cam đoan quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Tất cả một vài Bộ, cơ quan Chính phủ liên quan trực tiếp và gián tiếp sử dụng tài liệu về vận hành xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; người và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh được kết nối và chia sẻ tài liệu quản lý nhà nước thông qua Cổng tài liệu 1 cửa quốc gia.

Cải một vàih toàn diện công tác kiểm tra chuyên ngành

Về cải một vàih công tác kiểm tra chuyên ngành đối có hàng hóa XNK, Thủ tướng đề nghị cải một vàih toàn diện công tác kiểm tra chuyên ngành đối có hàng hóa xuất nhập khẩu theo tiêu chuẩn chỉ kiểm tra ở cửa khẩu đối có một vài mặt hàng tác động đến an toàn xã hội, an ninh quốc gia, phải kiểm dịch hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân. Chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm trên cơ sở tiến hành quản lý rủi ro và phân tích tuân thủ của công ty; minh bạch, công khai biện pháp, tiêu chí kiểm tra thông qua việc ban hành một vài quy chuẩn, tiêu chuẩn phân tích; đẩy mạnh xã hội hóa vận hành kiểm tra chuyên ngành.

Thủ tướng đề nghị một vài Bộ, ngành tiếp tục rà soát một vài văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chuyên ngành, đối chiếu có mục tiêu và nhiệm vụ đề ra ở một vài Nghị quyết của Chính phủ và Kế hoạch hành động trên đấy để sửa đổi, bổ sung theo hướng cắt giảm tối đa một vài mặt hàng không cần thiết phải kiểm tra trước khi thông quan, nhưng vẫn phải chắc chắn một vài đề nghị về quản lý của cơ quan nhà nước và chống buôn lậu, gian lận thương mại. Bên cạnh đây, chấm dứt việc ban hành danh mục hàng hóa thuộc diện phải kiểm tra chuyên ngành nhưng không có quy định về quy chuẩn, tiêu chuẩn hoặc tiêu chí, biện pháp kiểm tra (trừ trường hợp hàng hóa đặc biệt).

Đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa một vài Bộ, ngành để khắc phục ngay hiện trạng chồng chéo, trùng lắp trong kiểm tra chuyên ngành và hiện trạng 1 mặt hàng cộng khi phải thực hiện nhiều thủ tục, hình thức quản lý, kiểm tra; không để kiểm tra chuyên ngành làm hạn chế thương mại, di chuyển hàng hóa.

Trong năm 2018, phấn đấu giảm mật độ một vài lô hàng phải kiểm tra chuyên ngành xuống dưới 15%; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm và thủ tục kiểm tra chuyên ngành.

Thủ tướng đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân một vài tỉnh, đô thị phối hợp có Ủy ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế 1 của ASEAN, cơ chế 1 cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899), Bộ Tài chính không ngừng nghỉ theo dõi, giám sát việc triển khai cơ chế 1 cửa quốc gia, cơ chế 1 cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại ở địa phương mình.

Ủy ban 1899, một vài Bộ, ngành, địa phương tiếp tục phát huy kết quả bước đầu đạt được thời gian qua, khắc phục một vài tồn ở, gặp khó, nhân rộng mô hình tốt, nỗ lực phấn đấu đã đi vào vận hành nhiệm vụ đề ra để góp phần vào việc thi công Việt Nam là nước thực thi tốt một vài cam đoan quốc tế và có môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi.

Trong bối cảnh Việt Nam càng ngày càng hội nhập sâu rộng có một vài nước trong khu vực và địa cầu, việc cải một vàih có tính đột phá, sâu rộng, hiệu quả cơ chế 1 cửa quốc gia, cơ chế 1 cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại có ý nghĩa rất quan trọng góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải một vàih hành chính, nâng cao xếp hạng về môi trường kinh doanh, năng lực tranh đua của Việt Nam bằng mức trung bình của một vài nước ASEAN4 và hướng tới nhóm một vài nước OECD, tạo động lực góp phần vào thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu./.

PV/VOV.VN

Bạn đang xem chuyên mục Blog duanresidence.net của dự án The Residence 1 củ chi tọa lạc ở Võ Văn Bích, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Tp.HCM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*