0915.916.915

Cấm công ty tài chính đòi nợ người thân của khách hàng

Việc thu hồi nợ của các công ty tài chính phải phù hợp có đặc thù của khách hàng và quy định của pháp luật, trong đó thời gian nhắc nợ do các bên thỏa thuận trong hợp đồng nhưng phải trong dao động thời gian từ 7 giờ đến 21 giờ, không bao gồm biện pháp đe dọa đối có khách hàng, không nhắc nợ, đòi nợ tổ chức, cá nhân không có nghĩa vụ trả nợ.

Cấm công ty tài chính đòi nợ người thân của khách hàng

Ảnh minh họa

Việc giải ngân vốn cho vay tiêu dùng của công ty tài chính phải tuân thủ quy định của NHNN, chỉ được giải ngân trực tiếp cho khách hàng vay đối có khách hàng đã và đang vay ở công ty tài chính đó, và được đánh giá có lịch sử trả nợ tốt theo quy định nội bộ của công ty, không có nợ xấu theo kết quả phân loại nhóm nợ của Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam, tính từ thời điểm gần nhất ký kết hợp đồng cho vay tiêu dùng.Tổng dư nợ cho vay tiêu dùng giải ngân trực tiếp cho khách hàng vay không vượt quá 30% tổng dư nợ tín dụng tiêu dùng của công ty tài chính.

Bên cạnh đó, Dự thảo cũng quy định trách nhiệm của công ty tài chính phải thực hiện cảnh báo sớm cho khách hàng các rủi ro. Định kỳ ngày 12 hàng tháng, công ty tài chính thực hiện báo cáo bằng văn bản gửi NHNN chi nhánh tỉnh, TP về dư nợ cho vay tiêu dùng đối có khách hàng vay trên địa bàn…

Các khách mua đang xem chuyên mục doanh nghiep duanresidence.net của https://duanresidence.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*