0915.916.915

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn CPTPP

Sáng nay (2/11), ở Hội trường Quốc hội, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày Tờ trình về việc yêu cầu Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cộng 1 vài văn kiện liên quan.

chu tich nuoc trinh de nghi quoc hoi phe chuan hiep dinh cptpp hinh 1
Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày Tờ trình về việc yêu cầu Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Theo đây, ngày 8/3/2018 ở Santiago, Chile, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Hiệp định CPTPP và 1 vài văn kiện liên quan cộng có Bộ trưởng phụ trách kinh tế của 1 vài nước Australia, Brunei Darussalam, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mehico, New Zealand, Peru, Singapore.

Sau khi ký Hiệp định, 1 vài nước sẽ tiến hành thủ tục pháp lý trong nước, bao gồm việc phê chuẩn Hiệp định theo quy định của pháp luật nước mình để Hiệp định có hiệu lực.

Hiệp định CPTPP gồm 7 Điều và 1 Phụ lục quy định về mối quan hệ có Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã được 12 nước ký ngày 06/2/2016 ở New Zealand, cũng như xử lý 1 vài vấn đề khác liên quan đến tính hiệu lực, rút khỏi hay gia nhập Hiệp định CPTPP.

Về căn bản, Hiệp định CPTPP giữ nguyên nội dung của Hiệp định TPP nhưng cho phép 1 vài nước thành viên tạm hoãn 20 nhóm nghĩa vụ (gồm 11 nghĩa vụ liên quan đến Chương Sở hữu trí tuệ, 2 nghĩa vụ liên quan đến Chương Mua sắm của Chính phủ, 7 nghĩa vụ liên quan đến 7 Chương là Quản lý hải quan và Tạo thuận lợi Thương mại, Đầu tư, Thương mại dịch vụ xuyên biên giới, Dịch vụ Tài chính, Viễn thông, Môi trường, Minh bạch hóa và Chống tham nhũng) để bảo đảm cân bằng về ích lợi và nghĩa vụ của 1 vài nước thành viên trong bối cảnh Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp định TPP.

Về Hiệp định TPP, Hiệp định này gồm 30 Chương và 9 Phụ lục điều chỉnh rất nhiều vấn đề từ thương mại truyền thống như mở cửa phân khúc hàng hóa, dịch vụ. đầu tư, vốn phổ biến trong 1 vài Hiệp định thương mại tự do (FTA); đến 1 vài vấn đề ít truyền thống hơn như mua sắm của 1 vài cơ quan Chính phủ, thương mại điện tử, công ty nhà nước và mở rộng ra cả 1 vài vấn đề được coi là phi truyền thống trong đàm phán, ký kết 1 vài Hiệp định thương mại tự do như lao động, môi trường, chống tham nhũng, thương mại và đầu tư.

Mặc dù 1 vài nước thành viên CPTPP đã chọn lọc tạm hoãn tiến hành 1 số nhóm nghĩa vụ được coi là có mức độ cam đoan cao nhưng về tổng thể, Hiệp định CPTPP vẫn được phân tách là 1 Hiệp định thương mại tự do chất lượng cao và toàn diện có mức độ cam đoan sâu nhất từ trước đến nay.

Tờ trình của Chủ tịch nước nêu rõ: Việc tham dự và sớm phê chuẩn Hiệp định CPTPP giúp ta biểu hiện cam đoan mạnh mẽ đối có đổi mới và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; khẳng định vai trò và địa vị địa-chính trị quan trọng của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á cũng như châu Á-Thái Bình Dương, thực sự nâng cao địa vị của nước ta trong khối ASEAN, trong khu vực cũng như trên trường quốc tế.

Hiệp định CPTPP sẽ có hiệu lực sau 60 ngày kể từ ngày mà ít nhất 6 nước ký kết hoặc ít nhất 50% số nước ký kết của Hiệp định thông báo bằng văn bản có Cơ quan lưu chiểu (New Zealand) về việc đã đã đi vào hoạt động 1 vài thủ tục pháp lý cần thiết của nước đây. Các thỏa thuận song phương cũng sẽ có hiệu lực cộng thời điểm có Hiệp định CPTPP.

Đối có Việt Nam, Chính phủ đề xuất Hiệp định CPTPP và 1 vài văn kiện kèm theo được phê chuẩn ở Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Chính phủ không có kiến nghị bảo lưu bất kỳ nội dung nào của Hiệp định.

chu tich nuoc trinh de nghi quoc hoi phe chuan hiep dinh cptpp hinh 2
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trình bày Báo cáo thuyết minh Hiệp định CPCPP

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã trình bày Báo cáo thuyết minh Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cộng 1 vài văn kiện liên quan.

Đánh giá tác động của Hiệp định CPTPP và 1 vài văn kiện liên quan đến Việt Nam, báo cáo thuyết minh của Chính phủ nêu rõ: Về chính trị, an ninh quốc gia và chiến lược đối ngoại, 1 vài nước thành viên CPTPP đều khẳng định tôn trọng thể chế chính trị và an ninh quốc gia, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

Tham gia CPTPP có tư 1 vàih là 1 trong các thành viên Thứ nhất sẽ biểu hiện mạnh mẽ chủ trương chủ động hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước ta, khẳng định vai trò và địa vị địa-chính trị quan trọng của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á cũng như châu Á – Thái Bình Dương, thực sự nâng cao địa vị của nước ta trong khối ASEAN, trong khu vực cũng như trên trường quốc tế.

Về mặt kinh tế, phân khúc của 1 vài nước tham dự CPTPP có diện tích lớn có GDP của cả khối chiếm 13,5% GDP toàn cầu, bao gồm Nhật Bản là nền kinh tế lớn thứ ba trên địa cầu. Vì vậy, việc tham dự CPTPP về tổng thể là có lợi cho Việt Nam.

Về lôi kéo đầu tư, 1 vài cam đoan trong CPTPP về dịch vụ và đầu tư chuẩn bị sẽ có tác dụng tích cực trong việc cải thiện môi trường đầu tư, góp phần lôi kéo nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Tham gia CPTPP là thời cơ để Việt Nam tiếp tục đã đi vào hoạt động thể chế pháp luật kinh tế, trong đây có thể chế kinh tế phân khúc định hướng xã hội chủ nghĩa, hỗ trợ cho công đoạn đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế. Về mặt xã hội, tham dự CPTPP sẽ tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao lương và góp phần xóa đâyi giảm nghèo.

Báo cáo thuyết minh cũng chỉ ra 1 vài thách thức về kinh tế; thách thức về đã đi vào hoạt động khung khổ pháp luật, thể chế; thách thức về xã hội; thách thức về thu ngân sách; thách thức trong lĩnh vực lao động; thách thức trong lĩnh vực an toàn, an ninh tài liệu của nước ta khi gia nhập Hiệp định CPTPP.

Trên cơ sở đây, Chính phủ đề xuất Hiệp định và 1 vài văn kiện kèm theo được phê chuẩn ở Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV vì 1 số nguyên do sau:

Việc phê chuẩn Hiệp định CPTPP là thích hợp có 1 vài quy định pháp luật, chủ trương của Đảng, Nhà nước, 1 vài tuyên bố của Lãnh đạo cao cấp, do vậy sẽ làm tăng danh tiếng của Việt Nam trong quan hệ đối ngoại có 1 vài nước, đặc thù là 1 vài nước thành viên CPTPP.

Bên cạnh đây, việc Việt Nam chủ động thúc đẩy phê chuẩn sớm sẽ tiếp tục tăng lên sự tin cậy, làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á-Thái Bình Dương của ta có Nhật Bản, tạo tiền đề quan trọng để ta thúc đẩy 1 vài FTA khác như FTA Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA).

Việc phê chuẩn sẽ giúp Việt Nam sớm hiện thực hóa 1 vài lợi ích chiến lược mà Hiệp định CPTPP có lại, từ đây giúp Việt Nam tiếp tục thúc đẩy chính sách bán hàng đổi mới, phát triển kinh tế-xã hội trong bối cảnh địa cầu đang có nhiều biến động phức tạp, khó đoán định.

Việc phê chuẩn là cơ sở pháp lý quan trọng để Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành 1 vài văn bản luật, pháp lệnh có liên quan để thực thi Hiệp định CPTPP. Đồng thời, cũng biểu hiện tinh thần chủ động hội nhập quốc tế và cơ sở để Chính phủ thi công 1 vài chương trình hành động, đẩy mạnh triển khai công tác dự trù có tranh giành từ ngoại khu khi Hiệp định CPTPP có hiệu lực.

Sau khi Quốc hội chọn lọc phê chuẩn Hiệp định CPTPP, 1 vài nội dung sửa đổi 1 vài luật kèm theo công đoạn cụ thể sẽ được đưa vào Nghị quyết để Quốc hội thông qua. Trên cơ sở Nghị quyết này, Chính phủ sẽ giao 1 vài Bộ, ngành triển khai việc dự thảo luật và trình Quốc hội thông qua để chắc chắn việc thực hiện theo đúng quy định của Hiệp định.

chu tich nuoc trinh de nghi quoc hoi phe chuan hiep dinh cptpp hinh 3
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu

Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra về việc phê chuẩn Hiệp định CPTPP cộng 1 vài văn kiện liên quan; trao đổi ở tổ về việc phê chuẩn Hiệp định CPTPP cộng 1 vài văn kiện liên quan

Sau đây, 1 vài đại biểu Quốc hội trao đổi ở tổ về việc phê chuẩn Hiệp định này cộng 1 vài văn kiện liên quan./.

Trần Ngọc/VOV.VN

Bạn đang xem chuyên mục Blog duanresidence.net của dự án The Residence 1 củ chi tọa lạc ở Võ Văn Bích, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Tp.HCM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*