0915.916.915

Chuyển 4 đơn vị sự nghiệp của Hà Nội thành công ty cổ phần

Thủ tướng Chính phủ chấp nhận chuyển 4 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND đô thị Hà Nội thành doanh nghiệp cổ phần, Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần, thực hiện trong GĐ 2018 – 2020.

4 đơn vị trên gồm: Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Trung tâm Đào tạo Công nghệ tài liệu và Truyền thông Hà Nội, Nhà Khách UBND đô thị Hà Nội, Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị UBND đô thị Hà Nội thực hiện cổ phần hóa Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hà Nội theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ở công văn số 1023/TTg-ĐMDN ngày 13/7/2017 và quy định của pháp luật hiện hành.

UBND đô thị Hà Nội chỉ đạo 5 đơn vị sự nghiệp công lập trên thực hiện rà soát, xử lý đất đai và triển khai cổ phần hóa theo đúng quy định ở Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp cổ phần, Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp cổ phần và những văn bản pháp luật liên quan, bảo đảm phương án tiếp tục cung cấp dịch vụ có chất lượng tốt; trình Thủ tướng Chính phủ phương án chuyển đổi những đơn vị sự nghiệp công lập trên thành doanh nghiệp cổ phần.

Sau khi cổ phần hóa, UBND đô thị Hà Nội là cơ quan đại diện chủ có phần vốn nhà nước ở những doanh nghiệp cổ phần (nếu còn vốn nhà nước)./.

Hà Trần/VOV.VN

Bạn đang xem chuyên mục Blog duanresidence.net của dự án The Residence 1 củ chi tọa lạc ở Võ Văn Bích, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Tp.HCM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*