0915.916.915

Công bố công khai doanh nghiệp chây ì lên sàn sau cổ phần hóa

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ở cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, biện pháp 6 tháng cuối năm 2018.

Theo đây, để đã đi vào làm việc cao nhất kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn năm 2018 đã đề ra, Phó Thủ tướng đề nghị những Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng doanh nghiệp nhà nước tiếp tục nghiêm túc, thực hiện có kết quả những nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và chỉ đạo Phó Thủ tướng, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp ở Thông báo số 72/TB-VPCP ngày 14/02/2018.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp có Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tổ chức những đoàn công tác không ngừng nghỉ, trực tiếp đôn đốc ở những Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, chủ động, kịp thời tháo gỡ những gặp khó, vướng mắc, bảo đảm đã đi vào làm việc cao nhất kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn năm 2018.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp những cơ quan liên quan tổ chức tốt Hội nghị chuyên đề về đổi mới nâng cao hiệu quả làm việc của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là những tập đoàn, tổng doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội về tiếp tục đã đi vào làm việc và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách phân phối hàng, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước ở doanh nghiệp sau cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Bộ Tài chính chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổng hợp, rà soát danh sách những doanh nghiệp có đủ điều kiện nhưng chưa thực hiện đăng ký chuyển nhượng, niêm yết trên phân khúc chứng khoán; mở phân phối công khai, chỉ rõ nguyên nhân, đề xuất hướng xử lý và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/9/2018.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp có những cơ quan liên quan tích cực dự trù tổ chức Hội nghị tổng kết 30 năm đầu tư nước ngoài ở Việt Nam; chỉ đạo Tổng cục Thống kê khẩn trương đã đi vào làm việc và mở phân phối Bộ chỉ số phát triển doanh nghiệp vào Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2018).

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giải đáp thống nhất việc đặt cọc, ký quỹ bằng ngoại tệ của những nhà đầu tư nước ngoài khi tham dự đấu giá mua cổ phần của doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hóa và khi thoái vốn.

UBND đô thị Hà Nội, UBND đô thị Hồ Chí Minh quyết liệt, đẩy nhanh công đoạn cổ phần hóa, thoái vốn những doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý; trường hợp có gặp khó, vướng mắc thì kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền tham khảo, giải quyết; đẩy nhanh công đoạn phê duyệt phương án sử dụng đất của những doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa có đất đai nằm trên địa bàn theo đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ phối hợp có Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đã đi vào làm việc Danh mục điều chỉnh những doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn GĐ 2016 – 2020 để phân tách tình hình thực hiện 6 tháng cuối năm và những năm thứ hai trên cơ sở tổng hợp từ những chỉ đạo, chọn lọc cá biệt của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị, kiến nghị của những bộ, ngành, địa phương.

Yêu cầu những bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng doanh nghiệp nhà nước phản ánh những gặp khó, vướng mắc, đề xuất những kiến nghị, biện pháp để nâng cao hiệu quả làm việc của doanh nghiệp nhà nước phục vụ cho Hội nghị chuyên đề về đổi mới nâng cao hiệu quả làm việc của doanh nghiệp nhà nước, nhất là những tập đoàn, tổng doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ chủ trì trong thời gian tới.

Các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng doanh nghiệp nhà nước theo công dụng, nhiệm vụ được giao chủ động tháo gỡ, gặp khó, đẩy nhanh công đoạn thực hiện việc cổ phần hóa, thoái vốn, phấn đấu đã đi vào làm việc cao nhất kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn năm 2018; thực hiện phân phối cổ phần lần đầu đối có những doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ, cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án cổ phần hóa. Trường hợp doanh nghiệp cổ phần hóa có cổ đông chiến lược thì lên kế hoạch, triển khai kịp thời để phân phối cho cổ đông chiến lược theo đúng thời hạn quy định./.

Hà Trần/VOV.VN

Bạn đang xem chuyên mục Blog duanresidence.net của dự án The Residence 1 củ chi tọa lạc ở Võ Văn Bích, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Tp.HCM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*