0915.916.915

Công khai thông tin về giá thị trường hàng hóa, dịch vụ trên toàn quốc

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 368/QĐ-BTC về quy chế quản lý, làm việc, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá GĐ 1. Theo đây, người dân và công ty (DN) có thể khai thác tài liệu công khai về giá phân khúc hàng hóa, dịch vụ trên toàn quốc; chỉ số giá tiêu dùng (CPI)…

Quy chế này tiến hành đối có các đơn vị thuộc phạm vi triển khai GĐ 1 gồm: Cục Quản lý giá; Cục Tin học và Thống kê tài chính; Tổng cục Hải quan; Tổng cục Thuế; Cục Quản lý công sản…

cong khai thong tin ve gia thi truong hang hoa, dich vu tren toan quoc hinh 1
Thông tin về giá phân khúc hàng hóa, dịch vụ trên toàn quốc… sẽ được công khai trên trang tài liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá

Những tài liệu cần cập nhật, gồm: Giá phân khúc hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục báo cáo giá phân khúc theo quy định của Bộ Tài chính; giá đăng ký của hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá phải thực hiện đăng ký giá trong thời gian tiến hành giải pháp bình ổn giá của các DN thực hiện đăng ký giá ở Cục Quản lý giá.

Cùng có đây là giá kê khai của hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục kê khai giá của các DN thực hiện kê khai giá ở Cục Quản lý giá; giá hàng hóa, dịch vụ do Bộ Tài chính định giá; giá trúng thầu đối có hàng hóa dự trữ quốc gia; dữ liệu thẩm định giá ngay khi tài liệu của DN thẩm định giá cách tân; chỉ số giá tiêu dùng 1 tháng 1 lần ngay khi có mở bán chính thức…

Cục Quản lý công sản sẽ cập nhật các tài liệu: dữ liệu về giá trị tài sản nhà nước từ phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước; phần mềm Quản lý tài sản hạ tầng giao thông đường bộ và phần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

Cục Quản lý giá hàng tháng thực hiện tiên liệu CPI cho các tháng trong năm và CPI cả năm. Đồng thời, thực hiện đánh giá diễn biến, các giả định bất thường cần được lưu ý và lưu lại tài liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá GĐ 1. Cán bộ thuộc các đơn vị khác không thực hiện tiên liệu CPI, chỉ thực hiện khai thác tài liệu kết quả tiên liệu do Cục Quản lý giá thực hiện.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Định kỳ tháng, quý, Cục Quản lý giá thực hiện kiểm tra dữ liệu trong hệ thống, đôn đốc các đơn vị thực hiện cập nhật tài liệu đầy đủ chính xác và đúng thời gian quy định vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá GĐ 1.

Người dân, công ty có thể khai thác được các tài liệu công khai, đây là: tài liệu về giá phân khúc hàng hóa, dịch vụ trên toàn quốc; CPI, 1 số báo cáo về làm việc thẩm định giá (danh sách DN đủ điều kiện kinh doanh làm việc thẩm định giá, danh sách thẩm định viên hành nghề).

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá GĐ 1 là phần mềm được cài đặt, lưu trữ tập trung ở Bộ Tài chính để thực hiện quản lý tài liệu về giá cả các loại hàng hóa, dịch vụ và tài sản theo đề nghị quản lý của nhà nước và của Bộ Tài chính./.

PV/VOV.VN
PC_Article_AfterShare_1

Bạn đang xem chuyên mục Blog duanresidence.net của dự án The Residence 1 củ chi tọa lạc ở Võ Văn Bích, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Tp.HCM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*