0915.916.915

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Tĩnh

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 75/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Hà Tĩnh.

Theo quy hoạch, đến năm 2020 tỉnh Hà Tĩnh có 476.985 ha đất nông nghiệp, chiếm 79,53%; đất phi nông nghiệp là 105.446 ha, chiếm 17,58%; đất thành phố 38.099 ha, chiếm 4,12%.

dieu chinh quy hoach su dung dat tinh ha tinh hinh 1
Theo quy hoạch, đến năm 2020 tỉnh Hà Tĩnh có đất thành phố 38.099 ha, chiếm 4,12%. (ảnh minh họa: KT)

Đối có những khu tính năng, đến năm 2020, khu sản xuất nông nghiệp có 67.520 ha; khu lâm nghiệp 306.903 ha; khu bảo tồn môi trường xung quanh và phong phú sinh học có 74.510 ha; khu phát triển công nghiệp 5.769 ha; khu thành phố có 1.828 ha; khu thương mại – dịch vụ 706 ha; khu dân cư nông thôn có 56.975 ha.

Từ năm 2016-2020, 17.750 ha đất nông nghiệp được chuyển sang phi nông nghiệp; 6.198 ha chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp; 60 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở.

Sau khi điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hà Tĩnh đã được Chính phủ xét duyệt, UBND tỉnh Hà Tĩnh cần rà soát, đã đi vào hoạt động Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) của tỉnh theo qui mô, cơ cấu những loại đất được phê duyệt, chắc chắn thống nhất, đồng bộ giữa bản đồ, bảng biểu và báo cáo thuyết minh tổng hợp theo những quy định hiện hành.

Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020), trong đây rà soát điều chỉnh quy hoạch của những ngành, lĩnh vực, những địa phương trong tỉnh có sử dụng đất cho thống nhất có điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) của tỉnh; việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ cung cấp đề nghị phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời xác định ranh giới và công khai qui mô đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ chặt chẽ; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa những khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, thành phố, dịch vụ có những khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng; có chính sách bán hàng, nhữngh thức thích hợp để giảm giá thành sản xuất, tăng lương, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, chắc chắn tính thống nhất, đồng bộ giữa những khu vực.

Bên cạnh đây tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng đất nắm vững những quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Chính phủ cũng đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch, nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, thành phố để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục hiện trạng bỏ hoang đất đã giao và đã cho thuê.

Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển thành phố, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục hiện trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở có đất thi công cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và những đề nghị về bảo vệ môi trường; phê duyệt quy hoạch chi tiết thi công của Khu kinh tế Vũng Áng và Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo làm căn cứ pháp lý để triển khai thi công theo kế hoạch.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đối có những trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý những trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai.

Tiếp tục rà soát, xác định ranh giới đất sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh; đất quốc phòng, đất an ninh kết hợp làm kinh tế; đất do những đơn vị quốc phòng, công an làm kinh tế ở những địa phương để quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.

Chính phủ cũng đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh tăng cường điều tra phân tích về chất lượng, tiềm năng đất đai; phân tích thoái hóa đất, ô nhiễm đất; đã đi vào hoạt động hệ thống cơ sở dữ liệu tài liệu về đất đai; đào tạo nguồn nhân lực; tìm hiểu, áp dụng khoa học, công nghệ cao trong quản lý đất đai, nâng cao chất lượng công tác dự đoán, lập, thẩm định, quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất./.

PV/VOV.VN

Bạn đang xem chuyên mục Blog duanresidence.net của dự án The Residence 1 củ chi tọa lạc ở Võ Văn Bích, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Tp.HCM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*