0915.916.915

Doanh nghiệp kinh doanh, sửa chữa bán lẻ ô tô, xe máy giải thể hàng loạt

Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ôtô, xe máy là lĩnh vực có số công ty hoàn tất thủ tục đóng cửa lớn nhất, có 3.500 công ty. Kế đến là chế biến, chế tạo có 1.300 DN; xây dựng 992 DN.

Theo số liệu của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), số công ty đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 8 tháng là 21.575 công ty, tăng 25,2% so có cùng kỳ năm 2017.

Số công ty tạm ngừng làm việc không đăng ký hoặc chờ giải thể trong 8 tháng đầu năm là 41.660 DN, tăng gần 46%. Số công ty đã hoàn tất thủ tục giải thể trong 8 tháng đầu năm là 9.135 công ty, tăng gần 18% so có cùng kỳ năm trước.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số lượng công ty chờ giải thể trong 8 tháng qua tăng mạnh là vì từ tháng 4 đến nay, các địa phương đang tích cực chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu về công ty. Trong quá trình rà soát này, các công ty đã thành lập từ lâu nhưng không còn làm việc được chuyển sang tình trạng chờ giải thể.

Ở chiều ngược lại, tính chung 8 tháng, cả nước có gần 87.450 DN thành lập mới, nhưng cũng có 63.235 đơn vị ngừng làm việc có thời hạn hoặc chờ giải thể, tăng 38,1% so có cùng kỳ. Bình quân mỗi ngày có 263 DN đóng cửa.

Tính theo khu vực, 3 khu vực có mật độ DN đăng ký thành lập mới 8 tháng đầu năm tăng so có cùng kỳ năm trước là Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung (tăng 5,9%), Đông Nam Bộ (tăng 4,2%) và Đồng bằng Sông Cửu Long (tăng 1,2%).

Tính theo nhóm ngành nghề, Bán buôn, bán lẻ; sửa chữa ôtô, xe máy có 29.646 DN đăng ký thành lập mới, chiếm 34%; xây dựng có 11.486 DN đăng ký thành lập mới, chiếm 13%; công nghiệp chế biến, chế tạo có 10.877 DN, chiếm 12,4%.

Các khách hàng đang xem chuyên mục doanh nghiep duanresidence.net của https://duanresidence.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*