0915.916.915

Dự án gang thép Thái Nguyên đắp chiếu: Kiến nghị Bộ Công an điều tra

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ở Văn bản số 25/TB-VPCP ngày 20/01/2017 của Văn phòng Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ có Quyết định số 286/QĐ-TTCP ngày 16/02/2017 về việc thanh tra toàn diện dự án cải tạo mở rộng sản xuất GĐ 2 – Công ty Gang thép Thái Nguyên.

Siêu dự án 8100 tỷ đồng “đắp chiếu”

Dự án cải tạo mở rộng sản xuất GĐ 2 – Công ty Gang thép Thái Nguyên (Dự án) được Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư (Văn bản số 342/TTg-CN ngày 05/4/2005); giao Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNS) tổ chức thẩm định, tham khảo phê duyệt; Công ty Gang thép Thái Nguyên (TISCO) là Chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư (TMĐT) được Hội đồng Quản trị (HĐQT) VNS phê duyệt ở Quyết định số 684/QĐ-ĐT ngày 05/10/2005 là 3.843 tỷ đồng (242,5 triệu USD). Dự án gồm 02 gói thầu chính: (1) Gói thầu mỏ sắt Tiến Bộ đã đã đi vào làm việc đưa vào sử dụng có giá trị chi trả là 224.057 triệu đồng; (2) Gói thầu EPC Dây chuyền công nghệ luyện kim (143 triệu USD, sau là 160,9 triệu USD) đấu thầu rộng rãi; Tập đoàn xây lắp luyện kim Trung Quốc (MCC) trúng thầu có giá 160,9 triệu USD.

du an gang thep thai nguyen dap chieu: kien nghi bo cong an dieu tra hinh 1
Dự án gang thép Thái Nguyên 8100 tỷ đồng “đắp chiếu”. (Ảnh: Dân Trí)

Ngày 12/7/2007, Hợp đồng số 01#EPC/TISCO-MCC được ký giữa Bên giao thầu (Bên A) là TISCO và Bên nhận thầu EPC (Bên B) là Công ty Tập đoàn xây lắp luyện kim Trung Quốc (MCC), cam đoan ở Điều 9 “giá hợp đồng tổng thầu EPC là 160.888.887 USD. Giá hợp đồng này là giá trọn gói không thay dổi trong suốt quá trình thực hiện Hợp đồng và đã bao gồm 1 số loại thuế được xác định trong Hợp đồng, 1 số giá thành cần thiết để thực hiện Hợp đồng theo phương thức Tổng thầu EPC”; trong đây, giá trị Phần E (giải đáp, kiến trúc) là 3.145.572 USD, Phần P (thiết bị) là 114.813.414 USD, Phần C (xây dựng và lắp đặt) là 42.929.901 USD, thời gian thực hiện hợp đồng là 30 tháng (hợp đồng có hiệu lực từ ngày 03/9/2007). Sau ký hợp đồng, MCC đã được tạm ứng 35,6 triệu USD; trong quá trình thực hiện Hợp đồng, TISCO và MCC ký 10 Phụ lục điều chỉnh nhiều nội dung quan trọng của Hợp đồng EPC đã ký.

Ngày 15/5/2013, Chủ tịch HĐQT TISCO ký Quyết định số 489/QĐ-GTTN phê duyệt điều chỉnh TMĐT Dự án là 8.104.907,173 triệu đồng (tăng 4.261.000 triệu đồng), thời gian thực hiện đến hết năm 2014 đi vào làm việc. Thực tế, Gói thầu EPC đã tạm dừng xây dựng từ năm 2013 đến nay, 1 số hạng mục đều chưa đã đi vào làm việc.

Chủ trương đầu tư Dự án là thích hợp có đề nghị thực ở nhằm nâng cao hiệu quả làm việc khai thác quặng, sản xuất thép, ổn định việc làm, tăng lương cho gần 5.000 cán bộ, công nhân viên.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện Dự án, TISCO, MCC, VNS, Bộ Công Thương, 1 số cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đã có các mặt không tốt, sai phạm: đến thời điểm thanh tra, tổng giá trị TISCO đã chi trả cho Dự án là 4.421.522 triệu đồng; tổng dự nợ gốc, lãi vay ngân hàng phải trả là 3.896.838 triệu đồng (hiện lãi vay phải trả trên 40 tỷ đồng/tháng), trong đây chi trả cho MCC trên 92% giá trị hợp đồng (Phần E là 2,9 triệu USD/3,1 triệu USD, 92,77%; Phần P 106,6 triệu USD/114,8 triệu USD 92,89%) nhưng 1 số hạng mục của Dự án đều chưa đã đi vào làm việc, đến năm 2013 MCC và 1 số nhà thầu đã dừng xây dựng;

TISCO đã chi trả thay MCC tiền thuế là 11,6 triệu USD, chi trả giá thành xếp dỡ, bảo quản thiết bị là 4,737 tỷ đồng, vượt giá trị hợp đồng, trong khi MCC chưa chuyển đủ thiết bị, cung cấp nhiều máy móc thiết bị sai khác về xuất xứ, thông số kỹ thuật, không thích hợp có quy chuẩn Việt Nam có giá trị xác định bước đầu là 38,8 triệu USD (42 xe xế hộp là 1,033 triệu USD, 05 đầu máy toa xe là 5,4 triệu USD…). Hiện 1 số thiết bị đã rỉ sét, hư hỏng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công đoạn, chất lượng Dự án.

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ: Về xử lý kinh tế, giao Bộ Công Thương chỉ đạo, Tổng công ty Thép Việt Nam (VNS), Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) Thu hồi của MCC 1 số khoản: (1) Tiền thuế TISCO đã nộp thay số tiền là 11.604.753,14 USD; 1 số khoản giá thành xếp dỡ, bảo quản thiết bị là 4.737, 321 triệu đồng và phí quản lý Phần C là 708.343 USD (Biểu số 01); (2) Tiền đã chi cho 1 số tổ chức, cá nhân sai quy định 3.062,537 triệu đồng và 439.562,92 USD; giá trị thiết bị từ Phần P chuyển sang Phần C; giá trị thiết bị máy móc (38.885.069,75 USD) do MCC cung cấp, có sai khác về quy 1 sốh chủng loại, xuất xứ, tên nhà cung cấp, mã hiệu, thông số kỹ thuật, trọng tải và 10 triệu USD tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng (nếu MCC không tiếp tục thực hiện gói thầu EPC số 01 và khắc phục các tồn ở của thiết bị cung cấp); 3.202,044 triệu đồng về 1 số khoản chi sai quy định (Biểu

Rà soát, giảm trừ 7.985,495 triệu đồng và 1.334.556,85 USD tiền chi thuê giải đáp APAVE, SOFRECO (Biểu số 01).

Xử lý số tiền chi trả sai (Phần C) cho 1 số nhà thầu phụ và giá trị phần việc 1 số Nhà thầu phụ thực hiện Dự án 876.741,181 triệu đồng. Xử lý việc điều chỉnh tăng TMĐT Dự án lên 8.104.907,173 triệu đồng không có cơ sở, không đúng quy định. Xác nhận đầy đủ khối lượng, giá trị phần việc 1 số Nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện Dự án, trình cấp có thẩm quyền xử lý.

Tổng công ty VINAINCON nộp vào ngân sách đối có khoản phân phối thầu không đúng quy định 3.655,252 triệu đồng (Biểu số 03

Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp có: (1) Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, xử lý các tồn ở, ứng dụng cơ chế giảm lãi vay phát sinh trong thời gian Dự án dừng xây dựng, TISCO không có khả năng chi trả, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến xử lý các vướng mắc (nếu có);

(2) Bộ Tư pháp và 1 số cơ quan có liên quan chỉ đạo TISCO, VNS rà soát lại trọn vẹn 1 số Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng đã ký có MCC, thực ở triển khai, làm rõ căn cứ pháp lý, trách nhiệm của 1 số bên, khả năng khởi kiện MCC, đề xuất biện pháp tổng thể Dự án sau thanh tra;

(3) Các bộ, ngành có liên quan tiếp tục thực hiện 1 số phương án xử lý đối có Dự án đã được Thủ tướng chính phủ chỉ đạo ở Đề án xử lý 1 số tồn ở, yếu kém của 1 số dự án, công ty chậm công đoạn, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương theo Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 29/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Chuyển kết luận thanh tra đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ: Giao Văn phòng Chính phủ theo thẩm quyền kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối có đơn vị, cá nhân thuộc Văn phòng Chính phủ có mặt không tốt, sai phạm nêu ở Kết luận thanh tra.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Giao Bộ Công Thương, theo thẩm quyền chỉ đạo, kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối có tổ chức, cá nhân thuộc Bộ, VNS, VINAINCON có mặt không tốt, sai phạm nêu ở Kết luận thanh tra.

Giao Bộ Xây dựng theo thẩm quyền chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân ở VNCC, Viện Kinh tế xây dựng có mặt không tốt, sai phạm nêu ở Kết luận thanh tra.

Giao Bộ Tài chính theo thẩm quyền chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân ở Ngân hàng Phát triển Việt Nam, VDB Chi nhánh Thái Nguyên có mặt không tốt, sai phạm nêu ở Kết luận thanh tra.

Chỉ đạo 1 số bộ có liên quan kiểm điểm trách nhiệm trong việc đề xuất, có ý kiến về việc điều chỉnh tăng giá thành Phần C 15,57 triệu USD từ nguồn dự phòng của trọn vẹn Dự án, không làm tăng TMĐT nhưng không đúng có Hợp đồng EPC 01#.

Thanh tra Chính phủ đề nghị VNS, TISCO, VINAINCON, Công ty Cổ phần giải đáp đầu tư mỏ và Công nghiệp TKV, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nông nghiệp và PTNT Thái Nguyên theo thẩm quyền tổ chức kiểm điểm, xử lý đối có tổ chức, cá nhân có mặt không tốt, sai phạm nêu ở Kết luận thanh tra.

Thanh tra Chính phủ chuyển kết luận thanh tra đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để tham khảo, xử lý theo thẩm quyền đối có cán bộ, đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý có liên quan đến mặt không tốt, sai phạm nêu ở Kết luận thanh tra.

Kiến nghị chuyển Cơ quan Điều tra

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an khẩn trương điều tra các vi phạm có dấu hiệu hình sự (Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ, thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ngày 14/11/2017), gồm:

– Việc Tổng GĐ TISCO và 1 số cán bộ thuộc TISCO, VNS, Bộ Công Thương có liên quan trong việc ký 1 số Biên bản thỏa thuận phân chia công việc Phần C, chuyển 1 số phần việc từ Phần P sang Phần C; ký hợp đồng giao VINAINCON, 1 số nhà thầu phụ khác thực hiện Phần C; chi trả theo đơn giá điều chỉnh không đúng Hợp đồng EPC làm phát sinh tăng TMĐT, gây thất thoát vốn đầu tư.

– Việc Tổng GĐ TISCO, 1 số cán bộ liên quan trong việc ký 1 số Phụ lục hợp đồng EPC và 1 số văn bản tiếp nhận nhiều loại máy móc thiết bị không đúng chủng loại, thông số kỹ thuật, lý do xuất xứ hàng hóa không đúng Hợp đồng EPC, nguyên tắc về quản lý chất lượng hàng hóa, bất lợi cho TISCO, ảnh hưởng đến chất lượng công trình, nếu MCC và TISCO không xử lý sẽ gây thất thoát vốn đầu tư.

– Việc Tổng GĐ TISCO, 1 số cán bộ liên quan trình, phê duyệt và chi trả nhiều khoản tiền cho MCC, 1 số Nhà thầu phụ, 1 số tổ chức giải đáp, vi phạm quy định, nếu MCC và TISCO không xử lý sẽ gây thất thoát vốn đầu tư.

– Việc VINAINCON lập dự toán Phần C theo đơn giá điều chỉnh, báo cáo 1 số bộ, ngành, Thủ tướng Chính phủ thiếu căn cứ; vi phạm hợp đồng thực hiện Phần C, chậm công đoạn Dự án, phát sinh tăng TMĐT, phân phối thầu hưởng phí trái pháp luật./.

PV/VOV.VN
PC_Article_AfterShare_1

Bạn đang xem chuyên mục Blog duanresidence.net của dự án The Residence 1 củ chi tọa lạc ở Võ Văn Bích, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Tp.HCM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*