0915.916.915

Khẩn trương cắt giảm thực chất các thủ tục kiểm tra chuyên ngành

Tại Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 5/2018, Chính phủ đề nghị một số thành viên Chính phủ, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy một số bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường thi công, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các bộ, cơ quan, địa phương có liên quan thực hiện nghiêm túc một số văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư ở một số cuộc họp lãnh đạo chủ chốt hằng tháng và cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Các bộ quản lý chuyên ngành khẩn trương thực hiện cắt giảm thực chất một số thủ tục kiểm tra chuyên ngành như đã cam đoan, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng.

Các thành viên Chính phủ chủ động theo dõi, tập trung chỉ đạo giải quyết ngay một số vấn đề bức xúc thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách đã được Mặt trận Tổ quốc, một số cơ quan của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội, cử tri kiến nghị và báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện ở kỳ họp cuối năm.

Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về báo chí, phát huy vai trò, trách nhiệm của báo chí trong tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách bán hàng của Đảng, pháp luật của Nhà nước và một số chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tạo đồng thuận xã hội; kịp thời định hướng, cung cấp tài liệu đầy đủ, chính xác từ một số cơ quan quản lý nhà nước về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Tiếp tục thi công triển khai biện pháp nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm một số trường hợp đưa tin sai sự thật, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách bán hàng pháp luật của Nhà nước./.

Hà Trần/VOV.VN

Bạn đang xem chuyên mục Blog duanresidence.net của dự án The Residence 1 củ chi tọa lạc ở Võ Văn Bích, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Tp.HCM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*