0915.916.915

Không sử dụng ngân sách Nhà nước để xử lý thua lỗ của doanh nghiệp

Với 97,33% phiếu tán thành, sáng nay (15/6) Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về tiếp tục đã đi vào vận hành và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách bán hàng, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước ở doanh nghiệp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.

khong su dung ngan sach nha nuoc de xu ly thua lo cua doanh nghiep hinh 1
Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách bán hàng, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước ở doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước GĐ 2011-2016

Tại báo cáo giải trình ý kiến đại biểu đâyng góp cho dự thảo Nghị quyết, UBTVQH cho biết, doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đã chuyển dịch theo hướng tập trung hơn vào những ngành nghề then chốt của nền kinh tế. DNNN vẫn là 1 trong những trụ cột, động lực tăng trưởng của nền kinh tế, bảo đảm sự phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, do vậy DNNN vẫn giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế.

Trình bày dự thảo Nghị quyết, Phó Tổng Thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh lưu ý, DNNN vẫn còn 1 số hạn chế, vướng mắc, bất cập vi phạm pháp luật trong kinh doanh, qui định phân khúc, quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính. Chưa hoàn toàn tách bạch giữa công dụng quản lý nhà nước có công dụng đại diện chủ có, còn hiện trạng chưa bảo đảm công khai, minh bạch trong việc định giá, chuyển nhượng tài sản của doanh nghiệp nhà nước.

“Hiệu quả vận hành của doanh nghiệp nhà nước chưa tương xứng có địa điểm và nguồn lực được giao quản lý, sử dụng”, ông Lê Bộ Lĩnh nêu rõ.

khong su dung ngan sach nha nuoc de xu ly thua lo cua doanh nghiep hinh 2
Phó Tổng Thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh (Ảnh: Quochoi.vn)

Một số dự án đầu tư diện tích lớn nhưng triển khai chậm, không hiệu quả, thất thoát, lãng phí, vận hành đầu tư ra ngoài ngành nghề kinh doanh chính, đầu tư ra nước ngoài tóm lại hiệu quả thấp. Tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ ở những doanh nghiệp cổ phần còn cao. Mô hình quản trị doanh nghiệp chậm được đổi mới. Việc lôi kéo nhà đầu tư chiến lược còn hạn chế. Vẫn còn vi phạm về công tác quản lý tài chính trong quá trình cổ phần hóa, xác định giá trị doanh nghiệp, nhất là xác định giá trị quyền sử dụng đất, giá trị thương hiệu của doanh nghiệp nhà nước; quản lý sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp ở những tập đoàn, tổng doanh nghiệp còn tồn ở, hạn chế.

Những hạn chế, vướng mắc, bất cập nêu trên do nhiều lý do, trong đây lý do chủ quan là chủ yếu, Quốc hội phân tích.

Không dùng ngân sách xử lý thua lỗ của DN

Quốc hội giao Chính phủ khẩn trương bàn giao phần vốn hiện đang quản lý về cơ quan có thẩm quyền được giao quản lý vốn, tài sản nhà nước ở doanh nghiệp. Đến năm 2020 xử lý dứt điểm những doanh nghiệp vi phạm pháp luật, để thất thoát, lãng phí vốn, tài sản nhà nước, những dự án đầu tư phát triển chậm độ, kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài; không sử dụng ngân sách nhà nước để xử lý thua lỗ của doanh nghiệp.

Kiểm điểm và xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối có tập thể, cá nhân, độc đáo là người đứng đầu trong việc để xảy ra những vi phạm về quản lý sử dụng vốn, tài sản nhà nước ở doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, báo cáo Quốc hội ở kỳ họp thứ 7 (chuẩn bị vào tháng 5/2019).

Gắn kết quả của việc thực hiện sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước có việc phân tích trách nhiệm của người đứng đầu; tiếp tục đổi mới công tác bố trí bổ nhiệm, miễn nhiệm đối có người đứng đầu DNNN là những nhiệm vụ thứ hai Chính phủ được giao.

Nghị quyết cũng đề nghị Chính phủ quản lý, giám sát nghiêm ngặt việc huy động, sử dụng vốn của DNNN, nhất là việc vay nợ nước ngoài, những dự án đầu tư trong nước và ở nước ngoài, nguồn vốn chuyển nhượng, sáp nhập doanh nghiệp; hạn chế tối đa cấp bảo lãnh của Chính phủ đối có DNNN.

khong su dung ngan sach nha nuoc de xu ly thua lo cua doanh nghiep hinh 3
(Ảnh minh họa: KT)

Theo đề nghị của Quốc hội, đến năm 2020 phải xử lý dứt điểm những DN vi phạm pháp luật, để thất thoát, lãng phí vốn, tài sản nhà nước, những dự án đầu tư phát triển chậm độ, kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài. Không sử dụng ngân sách nhà nước để xử lý thua lỗ của DN. Đồng thời, kiểm điểm và xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối có tập thể, cá nhân, độc đáo là người đứng đầu trong việc để xảy ra những vi phạm về quản lý sử dụng vốn, tài sản nhà nước ở DN và cổ phần hóa DNNN, báo cáo Quốc hội ở kỳ họp thứ 7 (tháng 5-2019).

Cần gắn kết quả của việc thực hiện sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN có việc phân tích trách nhiệm của người đứng đầu; tiếp tục đổi mới công tác bố trí bổ nhiệm, miễn nhiệm đối có người đứng đầu DNNN, Nghị quyết nêu rõ.

Rà soát diện tích đất của DNNN

Sau giám sát, Quốc hội cũng đề nghị rà soát diện tích đất của những doanh nghiệp nhà nước, đã đi vào vận hành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thực hiện việc xác định giá đất cụ thể thích hợp có quy định của Luật Đất đai để xác định đúng giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, tính đúng, tính đủ tiền thuê đất của doanh nghiệp, tránh thất thu cho ngân sách nhà nước.

Quản lý nghiêm ngặt, tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất của doanh nghiệp sau cổ phần hóa, bảo đảm tuân thủ phương án sử dụng đất đã được phê duyệt trong phương án cổ phần hóa doanh nghiệp. Trường hợp được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khác có phương án đã được phê duyệt thì tổ chức thu hồi và đấu giá công khai theo quy định của pháp luật; nghiêm túc thực hiện quy định của pháp luật đất đai về thu hồi đất đối có những trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai.

Tiến hành thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hoá sang kinh doanh đất, thi công nhà ở GĐ 2011- 2017, báo cáo Quốc hội ở kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019), Nghị quyết nêu rõ.

Tại nghị quyết, Quốc hội giao Kiểm toán Nhà nước kiểm toán quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp và việc sử dụng nguồn thu từ đất của những doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa GĐ 2011-2017, báo cáo Quốc hội kết quả ở kỳ họp thứ 7 (tháng 5/ 2019).

Theo Nghị quyết của Quốc hội, chậm nhất tháng 5/2019 phải ban hành văn bản quy định về bộ tiêu chí phân tích hiệu quả vận hành sản xuất, kinh doanh đối có doanh nghiệp nhà nước.

Trần Ngọc/VOV.VN

Bạn đang xem chuyên mục Blog duanresidence.net của dự án The Residence 1 củ chi tọa lạc ở Võ Văn Bích, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Tp.HCM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*