0915.916.915

Kiến nghị thu hồi 15 tỷ đồng từ Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị

Bộ Tài chính cũng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo 1 vài Bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện thủ tục gia hạn rút vốn cho Hiệp định vay và đã đi vào hoạt động hồ sơ rút vốn năm 2019 đối có 1 vài dự án ODA hết hạn giải ngân.

Bộ Tài chính vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình chi trả vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ 3 tháng năm 2019.

Theo đó, ước tính trong 3 tháng đầu năm 2019, 1 vài bộ, ngành, địa phương đã giải ngân số vốn 46.721,07 tỷ đồng, đạt 11,21% so có kế hoạch Quốc hội giao và đạt 12,97% so kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Nếu so sánh có cộng kỳ năm 2018 là 8,83% thì số vốn giải ngân trong quý 1 năm nay đã cao hơn 2,38% so có năm ngoái. Tuy nhiên mật độ của 1 vài bộ, ngành địa phương không đồng đều, có bộ ngành và địa phương giải ngân đạt trên 21%, song vẫn còn có Bộ, ngành và địa phương gần như chưa giải ngân kế hoạch vốn (mật độ giải ngân đạt dưới 1%).

kien nghi thu hoi 15 ty dong tu lien hiep cac to chuc huu nghi hinh 1
Kiến nghị thu hồi 15 tỷ đồng từ Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị.

Theo Bộ Tài chính, lý do chủ yếu là do đó là các tháng đầu năm, kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách mới được Thủ tướng và Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao nên 1 vài địa phương mới căn bản đã đi vào hoạt động việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn cho 1 vài dự án.

Riêng 1 vài chủ đầu tư đang đã đi vào hoạt động 1 vài 1 vài thủ tục dự trù đầu tư hoặc lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, thực hiện 1 vài thủ tục đấu thầu, chọn lọc nhà thầu, đã đi vào hoạt động hồ sơ tạm ứng, chi trả theo quy định, cũng khiến cho việc giải ngân bị chậm.

Đối có nguồn vốn nước ngoài, kế hoạch 2019 mới được giao, sau đó 1 vài Bộ ngành, địa phương mới triển khai phân bổ chi tiết cho từng dự án nên kế hoạch vốn 2019 chỉ thực sự được giải ngân từ tháng 3/2019.

Đa số 1 vài dự án vẫn tiếp tục giải ngân theo kế hoạch vốn 2018, đang đã đi vào hoạt động hồ sơ để được kiểm soát chi, rút vốn theo kế hoạch 2019. Một số dự án kế hoạch 2019 giao không đủ so có nhu cầu của Dự án nên Dự án không thực hiện giải ngân nhiều ngay.

Một số dự án đã hết hạn giải ngân theo Hiệp định vay, đang làm thủ tục gia hạn rút vốn cho Hiệp định vay và đã đi vào hoạt động hồ sơ rút vốn năm 2019, vì vậy cũng ảnh hưởng tới công đoạn giải ngân vốn ngoài nước.

Để chắc chắn công đoạn giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ 1 số 1 vài biện pháp.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Cụ thể, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ để đã đi vào hoạt động việc giao kế hoạch vốn trong tháng 3/2019 đối có số vốn còn lại chưa đủ điều kiện giao kế hoạch vốn năm 2019 là hơn 52 nghìn tỷ đồng. Đối có số vốn còn lại, yêu cầu thu hồi về ngân sách.

Đối có nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo 1 vài Bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện việc phân bổ hết kế hoạch vốn năm 2019 đã được giao.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Trong đó việc phân bổ vốn đối có 1 vài Chương trình mục tiêu quốc gia chắc chắn chi trả tối thiểu 50% tổng số nợ thi công căn bản còn lại GĐ 2016-2020, thu hồi vốn ứng trước và bố trí kế hoạch vốn để thực hiện Đề án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo đúng quy định.

Đối có phần kế hoạch vốn năm 2019 đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho 1 vài địa phương (Yên Bái, Hòa Bình, Hà Nam,Thanh Hóa) nhưng đến nay 1 vài địa phương vẫn chưa phân bổ chi tiết hoặc chưa phân bổ hết cho 1 vài dự án, Bộ Tài chính yêu cầu giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức kiểm tra để xác định lý do không phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đã được giao cho 1 vài dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ thu hồi số vốn này về ngân sách trung ương.

Bộ Tài chính cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ thu hồi về ngân sách số vốn 15,23 tỷ đồng thuộc kế hoạch năm 2019 của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị do bố trí thừa, không có nhu cầu sử dụng.

Ngoài ra, Bộ Tài chính còn đề xuất có Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo 1 vài Bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện thủ tục gia hạn rút vốn cho Hiệp định vay và đã đi vào hoạt động hồ sơ rút vốn năm 2019 đối có 1 vài dự án ODA hết hạn giải ngân theo Hiệp định vay.

Đối có 1 vài dự án chưa giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2018, có nhu cầu kéo dài sang năm 2019 để tiếp tục chi trả, yêu cầu 1 vài Bộ, ngành chỉ đạo 1 vài chủ đầu tư ra làm việc có Kho bạc nhà nước làm thủ tục kéo dài kế hoạch vốn sang năm 2019 để chi trả vốn ngay cho 1 vài dự án theo đúng quy định.

Sau ngày 31/3/2019, đối có 1 vài dự án không ra Kho bạc Nhà nước làm thủ tục kéo dài kế hoạch vốn năm 2018 sang năm 2019 yêu cầu thu hồi về ngân sách số vốn chưa giải ngân hết./.

Theo Duyên Duyên/VnEconomy
PC_Article_AfterShare_1

Bạn đang xem chuyên mục Blog duanresidence.net của dự án The Residence 1 củ chi tọa lạc ở Võ Văn Bích, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Tp.HCM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*