0915.916.915

Lần đầu công bố báo cáo chi phí thủ tục hành chính mà doanh nghiệp phải chi trả

Lần đầu công bố báo cáo giá thành thủ tục hành chính mà công ty phải chi trả

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu ở hội nghị

Xây dựng hoàn chỉnh Báo cáo APCI 2018

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, đại sứ quán, các tổ chức trong và ngoài nước cùng các thành viên Hội đồng giải đáp cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu ở Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng giải đáp cải cách thủ tục hành chính nhấn mạnh, cải cách thủ tục hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực tranh đua quốc gia và xây dựng nền hành chính kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ người dân và công ty là các trọng tâm ưu tiên của Chính phủ từ nhiều năm qua.

Với vai trò là tổ chức giải đáp của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng giải đáp cải cách thủ tục hành chính đã và đang tích cực nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến cải cách về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến làm việc sản xuất, kinh doanh và cuộc sống của nhân dân; đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính ở các bộ, ngành, địa phương.

Năm 2018, 1 trong các kết quả tích cực của Hội đồng giải đáp cải cách thủ tục hành chính là xây dựng và hoàn chỉnh Báo cáo đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (Báo cáo APCI 2018) có các phân tích đầy đủ các khía cạnh “chi phí” của việc thực hiện chuỗi các thủ tục hành chính trong quá trình làm việc sản xuất, kinh doanh (doing business) của công ty, gồm: (1) khởi sự công ty/đăng ký kinh doanh; (2) giấy phép, chứng chỉ hành nghề, điều kiện kinh doanh; (3) đầu tư; (4) đất đai; (5) xây dựng; (6) môi trường; (7) thuế; (8) hải quan.

Theo Bộ trưởng,Báo cáo APCI 2018 là sản phẩm của quá trình nghiên cứu, khảo sát kỹ lưỡng, phân tích chuyên sâu của nhóm chuyên gia kết hợp có sự tham dự tích cực của các thành viên trong Hội đồng. Kết quả APCI 2018 là các dữ liệu thực ở, có ý nghĩa đặc thù quan trọng để làm cơ sở phục vụ việc đánh giá tính hiệu quả của các nỗ lực cải cách theo từng nhóm thủ tục hành chính và theo vùng miền, địa phương trong các năm thứ hai; giúp cho các cơ quan nhà nước ở Trung ương tiếp tục thực hiện các phương án kiểm soát thủ tục hành chính, cắt giảm gánh nặng chi phí tuân thủ phù hợp ở các văn bản quy phạm pháp luật cũng như các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý; đề xuất các ưu tiên cải cách cho các vùng, địa phương phù hợp có bối cảnh phát triển kinh tế ở từng địa phương và vùng kinh tế trung tâm.

Lần đầu công bố báo cáo giá thành thủ tục hành chính mà công ty phải chi trả

Toàn cảnh hội nghị

3 khuyến nghị có các Bộ, ngành, địa phương, DN

Bộ trưởng nêu rõ, thông qua các kết quả khách quan được phản ánh bởi APCI 2018, Hội đồng giải đáp cải cách thủ tục hành chính có các đề xuất, khuyến nghị có các Bộ, ngành, địa phương và cùng đồng công ty các vấn đề cụ thể như:

Một là, các nỗ lực cải cách thủ tục hành chính cần phải được tiếp tục duy trì và đẩy mạnh nhằm xây dựng được môi trường kinh doanh thuận lợi, không chỉ phấn đấu đứng đầu trong nhóm các nước ASEAN, mà còn vươn lên tiêu chí của các nước nhóm OECD.

Hai là, các đánh giá tích cực của cùng đồng công ty trong việc triển khai Chính phủ điện tử thông qua việc áp dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ hành chính công cho thấy sự cần thiết phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn kết nghiêm ngặt có áp dụng công nghệ thông tin nhằm tăng cường hiệu quả làm việc phục vụ công ty, tăng tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và cắt giảm nhũng nhiễu, tiêu cực.

Ba là, Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2018 là kết quả đo lường dựa trên trải nghiệm của công ty đối có tính hợp lý của quy định pháp luật, thực tiễn thi hành và chất lượng thực thi thủ tục hành chính. APCI 2018 bổ sung cho các chỉ số hiện có đánh giá về môi trường kinh doanh, quản trị hành chính công của Việt Nam và là dữ liệu cơ sở ban đầu cho việc đánh giá hiệu quả của các nỗ lực cải cách theo từng nhóm thủ tục hành chính và theo vùng miền, địa phương trong các năm thứ hai. Dựa vào kết quả của Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính của các năm tiếp sau, Chính phủ sẽ có thêm 1 công cụ được lượng hóa để so sánh nỗ lực cải cách của từng bộ, ngành, địa phương và từ đó tạo động lực và tranh đua trong cải cách.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm cho biết, đây là năm đầu tiên công bố Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Trong các năm tới, Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sẽ thực hiện so sánh mức độ cải cách mà các bộ ngành, địa phương đã thực hiện trong năm trước, nhằm giúp các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương xem xét, đo lường được mức độ cải cách của ngành, lĩnh vực, địa phương mình và xác định được các vấn đề cần tiếp tục cải cách cho các năm thứ hai. Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm sau cũng sẽ tạo động lực giữa các địa phương trong việc cải cách thủ tục hành chính theo yêu cầu của Chính phủ./.

Các KH đang xem chuyên mục doanh nghiep duanresidence.net của https://duanresidence.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*