0915.916.915

Lợi nhuận sau thuế của Vinamilk tăng 30,5%

Mô tả ảnh
Lợi nhuận sau thuế của Vinamilk tăng 30,5%


Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) vừa có công bố thông tin gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh có mức doanh thu quý 4 năm 2018 lên tới hơn 13.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo, mức doanh thu trên của Vinamilk tăng 5,3% so có quý 4 năm 2017. Qua đó, lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 2.668 tỷ đồng, tăng 27,9% so có cùng kỳ 1 năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế của Vinamilk đạt 2.277 tỷ đồng, tăng trưởng 30,5% so có quý 4 năm 2017.

Vinamilk cho biết, lợi nhuận năm nay tăng mạnh do nhiều nhân tố. Thứ nhất, doanh thu tăng. Thứ hai, tỷ trọng và cơ cấu các nhóm sản phẩm bán ra tiếp tục có sự cách tân, theo hướng tập trung vào các nhóm ngành hàng có giá trị tăng thêm cao, hiệu quả hơn. Thứ ba, chi phí vận hành được thực hiện 1 cách có hiệu quả, trong đó chi phí bán hàng, chi phí quản lý giảm về mật độ %/doanh thu thấp hơn so có cùng kỳ. Thứ tư, các công ty con vận hành có hiệu quả, tăng thêm lợi nhuận so có cùng kỳ năm trước, góp phần tăng lợi nhuận hợp nhất.

Các KH đang xem chuyên mục doanh nghiep duanresidence.net của https://duanresidence.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*