0915.916.915

Người bán hàng phải lập hóa đơn điện tử giao cho người mua

Nghị định số 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định khi phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người phân phối phải lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế, để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định phải ghi đầy đủ nội dung, không phân biệt giá trị từng lần phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, hóa đơn điện tử bao gồm: Hóa đơn giá trị tăng thêm là hóa đơn ứng dụng đối có người phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị tăng thêm theo biện pháp khấu trừ. Hóa đơn giá trị tăng thêm trong trường hợp này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử có cơ quan thuế.

Hóa đơn phân phối hàng là hóa đơn ứng dụng đối có người phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị tăng thêm theo biện pháp trực tiếp. Hóa đơn phân phối hàng trong trường hợp này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử có cơ quan thuế.

nguoi ban hang phai lap hoa don dien tu giao cho nguoi mua hinh 1
Người phân phối hàng phải xuất hóa đơn điện tử theo định dạng chuẩn dữ liệu do Bộ Tài chính quy định. (Ảnh minh họa: KT)

Các loại hóa đơn khác, gồm: Tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử hoặc 1 số chứng từ điện tử có tên gọi khác nhưng có nội dung quy định ở Điều 6 Nghị định này. Các loại hóa đơn điện tử trên phải theo định dạng chuẩn dữ liệu do Bộ Tài chính quy định.

Áp dụng hóa đơn điện tử khi phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Nghị định quy định cụ thể việc ứng dụng hóa đơn điện tử khi phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ: Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Doanh nghiệp kinh doanh ở 1 số lĩnh vực điện lực; xăng dầu; bưu chính viễn thông; vận tải hàng không, các con phố bộ, các con phố sắt, các con phố biển, các con phố thủy; nước sạch; tài chính tín dụng; bảo hiểm; y tế; kinh doanh thương mại điện tử; kinh doanh trung tâm mua sắm; thương mại và 1 số công ty, tổ chức kinh tế đã hoặc sẽ thực hiện chuyển nhượng có cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, thi công hạ tầng công nghệ tài liệu, có hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm lập hoá đơn điện tử cung cấp lập, tra cứu hoá đơn điện tử, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định và chắc chắn việc truyền dữ liệu hoá đơn điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế thì được sử dụng hoá đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế (trừ trường hợp nêu ở mục 3 ở dưới và trường hợp đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế) khi phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế thì sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

PC_Article_Middle
Loading…

Hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện sổ sách kế toán, sử dụng không ngừng nghỉ từ 10 lao động trở lên và có doanh thu năm trước liền kề từ 3 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, thi công hoặc có doanh thu năm trước liền kề từ 10 tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc diện ép buộc nhưng có thực hiện sổ sách kế toán, có đề nghị thì cũng được ứng dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định.

Hộ, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, phân phối lẻ thuốc tân dược, phân phối lẻ hàng tiêu dùng, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng ở 1 số địa bàn có điều kiện thuận lợi thì triển khai thí điểm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử có cơ quan thuế từ năm 2018. Trên cơ sở kết quả triển khai thí điểm sẽ triển khai trên toàn quốc.

Hộ, cá nhân kinh doanh không cung cấp điều kiện phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế ở mục 4 ở trên nhưng cần có hóa đơn để giao cho bạn hoặc trường hợp công ty, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được cơ quan thuế đồng ý cấp hóa đơn điện tử để giao cho bạn thì được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh và phải khai, nộp thuế trước khi cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh theo Mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Bộ Tài chính giải đáp cụ thể việc thực hiện đối có 1 số trường hợp sử dụng hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử có cơ quan thuế; giải đáp ứng dụng hóa đơn điện tử đối có 1 số trường hợp rủi ro cao về thuế; kết nối chuyển dữ liệu điện tử từ 1 số ngân hàng thương mại hoặc cổng chi trả điện tử quốc gia có cơ quan thuế; giải đáp việc cấp và khai xác định nghĩa vụ thuế khi cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh và 1 số nội dung khác cần thiết theo đề nghị quản lý.

Nghị định cũng quy định rõ hóa đơn điện tử hợp pháp được chuyển đổi thành chứng từ giấy. Việc chuyển đổi hóa đơn điện tử thành chứng từ giấy phải bảo đảm sự khớp đúng giữa nội dung của hóa đơn điện tử và chứng từ giấy sau khi chuyển đổi.

Hóa đơn điện tử được chuyển đổi thành chứng từ giấy thì chứng từ giấy chỉ có giá trị lưu giữ để ghi sổ, theo dõi theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về chuyển nhượng điện tử, không có hiệu lực để chuyển nhượng, chi trả, trừ trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử có cơ quan thuế theo quy định./.

PV/VOV.VN

Bạn đang xem chuyên mục Blog duanresidence.net của dự án The Residence 1 củ chi tọa lạc ở Võ Văn Bích, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Tp.HCM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*