0915.916.915

Phát triển kinh tế biển: Cần đi trước một bước để tiếp cận đại dương

Sau 10 năm triển khai Nghị quyết 09 về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, Việt Nam đã định hình được tầm nhìn chiến lược về phát triển kinh tế biển và triển khai quyết liệt trên thực ở. Tuy nhiên, việc thực hiện Chiến lược biển này còn bộc lộ một vài hạn chế, yếu kém.

PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng, Trường Đại học Kinh tế quốc dân cho rằng, thế kỷ XXI được xác định là thế kỷ của đại dương và Chiến lược biển Việt Nam GĐ 2011-2020 đang ở chặng cuối có đích đến là năm 2020. Do đây, Việt Nam cần có một vài đột phá chiến lược để tiếp cận đại dương.

phat trien kinh te bien: can di truoc mot buoc de tiep can dai duong hinh 1
Phát triển kinh tế biển: Cần đi trước 1 bước để tiếp cận đại dương.

Động lực chiến lược mới

Ba đột phá chiến lược GĐ 2011-2020 phục vụ đắc lực phát triển kinh tế biển và kinh tế biển đang trở thành động lực chiến lược mới để Việt Nam thành quốc gia mạnh về biển và giàu từ biển. Cơ sở hạ tầng ven biển được phát triển mạnh như triển khai quyết liệt thi công tuyến một vài con phố xa lộ ven biển, tiên tiến hóa cảng biển diện tích lớn, phát triển hệ thống cầu tiên tiến nối đảo có đất liền thúc đẩy kinh tế biển. Hầu hết lĩnh vực kinh tế cả ven bờ và trên biển đều lôi kéo mạnh đầu tư trong và ngoài nước, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng khai thác nhiều hơn một vài nguồn lực từ biển thay vì từ đất liền để tạo ra giá trị nhiều hơn từ biển.

Chiến lược, chính sách bán hàng và nghị quyết về biển được ban hành. Các quy định pháp luật liên quan đến kinh tế biển được đã đi vào làm việc từng bước và tiếp cận thông lệ, cam đoan quốc tế như Luật Đầu tư, Luật Dầu khí và một vài cam đoan trong hiệp định, thỏa thuận thương mại có một vài nước chung biên giới trên biển. Nguồn nhân lực làm kinh tế biển, quản lý và tìm hiểu đã được hình thành.

Tất cả 28 tỉnh và thành phố ven biển đều có chỉ số năng lực tranh giành cấp tỉnh cao hơn trung bình của cả nước liên tục trong nhiều năm. Phát triển kinh tế biển theo chiến lược biển trong cả GĐ được triển khai đúng hướng, khá nhất quán và đồng bộ cả nước, một vài cơ quan quản lý và địa phương.

Nhiều việc làm mới được tạo ra từ việc phát triển kinh tế biển liên quan đến việc thi công cơ sở hạ tầng vên biển và trên biển, phát triển ngư trường, ngư cụ và ngư nghiệp, mở rộng một vài dịch vụ liên quan.

Tăng cường đầu tư, đã đi vào làm việc thể chế phát triển kinh tế biển

Chỉ còn 2 năm nữa là kết thúc chặng cuối có tính nước rút của chiến lược biển GĐ 2011-2020, trong đây có phát triển kinh tế biển. Những vấn đề đang đặt ra là phát triển kinh tế biển bền vững để sự phát triển kinh tế biển GĐ này không để lại gánh nặng cho GĐ thứ hai, hay không hủy hoại hay khai thác tận triệt nguồn lực biển.

Vì thế, cần có tầm nhìn toàn diện và cân xứng trong phát triển ngư nghiệp, mở rộng ngư trường và cải thiện căn bản cuộc sống ngư dân tương xứng có phát triển nông nghiệp, nông thôn và cuộc sống nông dân trên đất liền. Tăng cường công tác truyền thông về phát triển kinh tế biển để tiếp tục nâng cao nhận thức của công chúng về động lực phát triển mới của kinh tế đất nước nhằm định hướng quan tâm và đầu tư nguồn lực.

PC_Article_Middle
Loading…

Trước hết, cần quyết liệt đầu tư phát triển đồng bộ và đồng thời một vài lĩnh vực của kinh tế biển đang bộc lộ hạn chế như khẩn trương đã đi vào làm việc thể chế phát triển kinh tế biển, độc đáo một vài quy định pháp lý về đặc khu kinh tế, quy định khai thác nguồn lực trên biển, quản lý một vài làm việc đánh bắt, nuôi trồng, chế biến hải sản theo thông lệ và cam đoan quốc tế như quy định theo Liên minh châu Âu và cấm đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), khai thác nền móng công nghệ tài liệu và thành tựu một vàih mạng công nghiệp 4.0 để kết nối đội tàu cá, phát triển thành phố thông minh ven biển và một vài dịch vụ về biển.

Đồng thời, phát triển hạ tầng tiên tiến về cảng biển, dịch vụ đâyng mới và sửa chữa tàu công suất và tải trọng lớn, tiên tiến phục vụ đánh bắt, chế biến xa bờ và dài ngày, lôi kéo đầu tư phát triển dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng ven biển và trên biển, phát triển một vài tuyến một vài con phố hàng hải quan trọng trên cơ sở huy động vốn nhà nước, tư nhân và vốn đầu tư nước ngoài thế hệ mới.

Bên cạnh đây, cần coi trọng đầu tư vào đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của kinh tế biển như đội ngũ doanh nhân, chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ quản lý nhà nước một vài cấp công nhân kỹ thuật cao, nhân viên lành nghề cũng như khoa học- công nghệ về kinh tế biển.

Cần đi trước 1 bước

Chiến lược biển Việt Nam GĐ đầu kết thúc 2020 đảm bảo tạo tiền đề vững chắc và chỗ dựa quan trọng để kinh tế biển bước sang GĐ chiến lược mới có tầm nhìn mới. Cơ hội phát triển kinh tế biển mở ra vô tận cho đất nước mặc dù vẫn còn một vài thách thức trong phát triển, độc đáo là tụt hậu trong tranh giành, sự thiếu cập nhật của thể chể và hạn chế nhất định về nâng lực khai thác nguồn lực biển thông minh.

Vì thế, cần tiếp tục đã đi vào làm việc một vài vấn đề chưa giải quyết triệt để trong chiến lược trước đây trên nền móng 1 “phiên bản” mới hơn được nâng cấp ở trình độ cao hơn, phạm vi lớn hơn. Khi tiềm lực đất nước mạnh hơn, kinh tế biển có sức tranh giành cao đáng kể và đâyng góp lớn hơn vào chiến lược phát triển kinh tế- xã hội chung cả nước. Bên cạnh đây, chủ quyền quốc gia được giữ vững; an ninh- quốc phòng bảo đảm và mở rộng tầm giao lưu, ảnh hưởng ra quốc tế thì chiến lược biển đảm bảo không dừng lại ở biển Việt Nam mà bắt đầu tiếp cận có chiến lược mới để tương xứng có tầm nhìn và địa vị mới – tiếp cận đại dương.

Trong GĐ đến năm 2030 hoặc 2035, để tiếp tục phát triển kinh tế biển, cần dự kiến nhiều hơn cả điều kiện cần và điều kiện đủ để chuyển sang trạng thái mới tương xứng có tiếp cận… đại dương thế kỷ XXI. Các quốc gia tranh giành trên đại dương sẽ khốc liệt hơn để tranh giành ảnh hưởng và khả năng kiểm soát đại dương trở thành 1 trong một vài tiêu chí phân tích tiềm lực quốc gia. Theo đây, phát triển kinh tế biển theo cần đi trước 1 bước. Các đột phá chiến lược là căn cứ quan trọng để thi công và tiến hành một vài điều kiện hiệu quả./.

PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng (Trường Đại học Kinh tế quốc dân)

Bạn đang xem chuyên mục Blog duanresidence.net của dự án The Residence 1 củ chi tọa lạc ở Võ Văn Bích, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Tp.HCM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*