0915.916.915

PVFCCo có lãnh đạo mới

Trong chương trình làm việc, Đại hội đồng cổ đông đã xem xét, cho ý kiến biểu quyết về: xác định thời gian nhiệm kỳ 1 số thành viên HĐQT, Ban kiểm soát; miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT; bầu cử thành viên HĐQT; điều chỉnh 1 số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018 và sửa đổi, bổ sung Điều lệ TCT. Các nội dung trên đều đã được ĐHĐCĐ thông qua có số phiếu đồng thuận cao.

Về kế hoạch SXKD 2018, ĐHĐCĐ đã thông qua kế hoạch điều chỉnh 1 số chỉ tiêu theo hướng tích cực, có các chỉ số tài chính tăng trưởng cao hơn so có kế hoạch công bố đầu năm 2018. Trong đó, doanh thu tăng từ 8.577 tỷ đồng lên 9.050 tỷ đồng, tương ứng tăng 5,5%, lợi nhuận sau thuế tăng từ 371 tỷ đồng lên 620 tỷ đồng, tương ứng tăng 67%. Bên cạnh các chỉ tiêu về tài chính, phù hợp có tình hình sản xuất và mùa vụ cuối năm 2018, 1 số chỉ tiêu sản xuất và kinh doanh các sản phẩm do PVFCCo sản xuất cũng được điều chỉnh như sau: sản lượng kinh doanh Đạm Phú Mỹ là 800.000 tấn; sản phẩm NPK Phú Mỹ do Nhà máy công nghệ hoá học của PVFCCo sản xuất có sản lượng sản xuất và kinh doanh lần lượt là 50.000 tấn và 35.000 tấn; sản lượng UFC85 sản xuất là 13.000 tấn.

Mô tả ảnh
Ông Nguyễn Tiến Vinh – Chủ tịch HĐQT đã có tới hơn 30 năm công tác trong ngành có vị trí cao nhất là Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Để chắc chắn Điều lệ TCT được cập nhật theo quy định mới của Luật Doanh nghiệp năm 2014, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và dựa trên yêu cầu thực ở trong quản trị, điều hành Tổng công ty, ĐHĐCĐ đã thông qua việc việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ TCT như sau: tăng số lượng Thành viên HĐQT từ 5 đến 6 người thay vì tối đa 5 người như trước đây; không quy định chức danh Phó Chủ tịch HĐQT (Điều 27, Điều 29). Nhằm chắc chắn sự hoàn thiện và đầy đủ về hình thức văn bản, chắc chắn cách hiểu thống nhất, phù hợp có ý chí của ĐHĐCĐ, ĐHĐCĐ cũng thông qua việc xác định thời gian nhiệm kỳ của hai thành viên HĐQT là Ông Đoàn Văn Nhuộm, Ông Louis T Nguyen và Ông Huỳnh Kim Nhân, Kiểm soát viên TCT là có nhiệm kỳ 5 năm từ năm 2016-2021.

ĐHĐCĐ cũng chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Đoàn Văn Nhuộm và Bà Nguyễn Thị Hiền, là các Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) ở PVFCCo, theo sự điều động của PVN đến đảm nhận nhiệm vụ ở đơn vị khác, do đó đã gửi đơn xin từ nhiệm theo đúng quy định.

Theo kết quả bầu cử ở phiên họp ĐHĐCĐ và phiên họp của HĐQT, HĐQT của PVFCCo giai đoạn này đã được kiện toàn và có 02 thành viên HĐQT độc lập, đáp ứng quy định hiện hành. Cụ thể: Ông Nguyễn Tiến Vinh – Chủ tịch HĐQT; Ông Lê Cự Tân – Thành viên HĐQT; Ông Nguyễn Hồng Vinh – Thành viên HĐQT; Ông Lê Minh Hồng – Thành viên HĐQT (độc lập); Ông Louis T Nguyen – Thành viên HĐQT (độc lập).

Các thành viên HĐQT của PVFCCo đều là các người có nhiều năm bí kíp làm việc và đã từng đảm nhiệm nhiều chức vụ cao cấp quan trọng trong ngành dầu khí, phân bón, hoá chất, tài chính. Đặc biệt, ông Nguyễn Tiến Vinh – Chủ tịch HĐQT đã có tới hơn 30 năm công tác trong ngành có vị trí cao nhất là Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Ông không chỉ có trình độ chuyên môn cao tới bậc Tiến sĩ mà còn được đào tạo bài bản về quản trị công ty bậc Thạc sĩ ở Học viện Kỹ thuật Châu Á (AIT). Đây chính là các lý do căn bản để ông Nguyễn Tiến Vinh được tin tưởng, bầu làm tân Chủ tịch HĐQT PVFCCo.

Phát biểu sau khi nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT PVFCCo, ông Nguyễn Tiến Vinh nhấn mạnh: “Với cương vị, trọng trách mới ở PVFCCo, tôi cùng có các thành viên HQĐT và Ban điều hành PVFCCo cam đoan sẽ nỗ lực để thực hiện nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao phó có tinh thần trách nhiệm, công tâm, trung thực, khách quan, minh bạch, tuân thủ luật pháp, điều lệ, quy chế của TCT; tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị tiên tiến, nâng cao nguồn nhân lực và phát huy văn hoá mà PVFCCo đã xây dựng trong các năm qua nhằm chắc chắn sản xuất, kinh doanh hiệu quả, đưa PVFCCo ngày càng phát triển và đem lại lợi ích tối đa cho các cổ đông.”

Ông Lê Cự Tân, thành viên HĐQT, nguyên Chủ tịch HĐQT PVFCCo, đã được HĐQT bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc PVFCCo thay thế ông Đoàn Văn Nhuộm vừa từ nhiệm. Với 5 năm giữ trọng trách Chủ tịch HĐQT PVFCCo, ông Lê Cự Tân đã có các đóng góp lớn cho PVFCCo, và có bí kíp trong cả quản trị và điều hành, ông Lê Cự Tân được kỳ vọng sẽ hoàn thành tốt vai trò mới của mình.

Nghị quyết và Biên bản các phiên họp sẽ được hoàn thiện và công bố đến các cổ đông theo quy định của pháp luật và điều lệ của PVFCCo.

Các KH đang xem chuyên mục doanh nghiep duanresidence.net của https://duanresidence.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*