0915.916.915

PVN nộp ngân sách Nhà nước gần 62.000 tỷ, vượt 46% kế hoạch 7 tháng

Đây là kết quả ấn tượng bởi 7 tháng đầu năm, PVN tiếp tục phải thực hiện một số nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh phân khúc dầu khí có nhiều biến động, kinh tế địa cầu tiềm ẩn không ít rủi ro, trong khi đây, nhiều vấn đề gặp khó, vướng mắc của Tập đoàn cũng như một số đơn vị thành viên vẫn chưa được tháo gỡ kịp thời.

pvn nop ngan sach nha nuoc gan 62 ngan ty trong 7 thang hinh 1
Công nhân làm việc trên giàn khoan mỏ Bạch Hổ

PVN cho biết, đâyng góp vào kết quả đây, một số lĩnh vực sản xuất kinh doanh 7 tháng của PVN nói chung đều đạt kết quả tích cực, trong đây có sản xuất đạm, xăng dầu, sợi một số loại. Đáng lưu ý nữa là trong tháng 7, công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí đã có 1 phát hiện dầu khí mới ở giếng Mèo Trắng Đông-1X; và tổng sản lượng khai thác quy dầu 7 tháng đạt 14,48 triệu tấn, vượt 4,6% kế hoạch 7 tháng và bằng 63,4% kế hoạch năm. Sản lượng khai thác khí 7 tháng đạt 6,17 tỷ m3, vượt 6,2% kế hoạch 7 tháng và bằng 64,2% kế hoạch năm.

Về chỉ tiêu tài chính, tổng doanh thu toàn Tập đoàn 7 tháng đạt 332,2 ngàn tỷ đồng, vượt 26% kế hoạch 7 tháng và bằng 56% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn 7 tháng đạt 61,8 ngàn tỷ đồng, vượt 46,0% so có kế hoạch 7 tháng và bằng 83% kế hoạch năm. Tổng lợi nhuận sau thuế 7 tháng đạt 17,8 ngàn tỷ đồng, vượt 32% so có kế hoạch 7 tháng và bằng 94% kế hoạch năm…/.

PV/VOV.VN

Bạn đang xem chuyên mục Blog duanresidence.net của dự án The Residence 1 củ chi tọa lạc ở Võ Văn Bích, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Tp.HCM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*