0915.916.915

Sẽ giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước tại các ngân hàng quốc doanh xuống 51%

Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 vừa được Thủ tướng phê duyệt, đặt mục tiêu đến cuối năm 2020, một số ngân hàng thương mại căn bản có mức vốn tự có theo chuẩn mực của Basel II, trong đây có ít nhất 12-15 ngân hàng thương mại tiến hành thành công Basel II theo một sốh thức nguyên tắc trở lên; có ít nhất từ 1 đến 2 ngân hàng thương mại nằm trong top 100 ngân hàng lớn nhất về tổng tài sản trong khu vực châu Á.

Cùng có đây, tăng tỷ trọng lương từ làm việc dịch vụ phi tín dụng trong tổng lương của một số ngân hàng thương mại lên 12-13%; đã đi vào hoạt động việc niêm yết cổ phiếu của một số ngân hàng thương mại cổ phần trên phân khúc chứng khoán Việt Nam.

Đồng thời, đưa mật độ nợ xấu nội bảng của một số tổ chức tín dụng, nợ xấu đã phân phối cho VAMC và nợ đã thực hiện một số một sốh thức phân loại nợ xuống dưới 3%.

se giam ty le so huu nha nuoc tai cac ngan hang quoc doanh xuong 51% hinh 1
Giai đoạn 2021-2025, sẽ giảm mật độ có Nhà nước ở một số ngân hàng quốc doanh xuống 51%. (Ảnh: KT)

Để thực hiện được một số mục tiêu này, Thủ tướng đề nghị, đối có một số ngân hàng thương mại Nhà nước (không bao gồm Agribank) phải tăng vốn điều lệ để chắc chắn mật độ an toàn vốn theo chuẩn mực Basel II, bảo đảm vai trò chi phối của Nhà nước trong một số ngân hàng thương mại Nhà nước, trong đây Nhà nước nắm giữ ở mức tối thiểu 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đối có Agribank, Thủ tướng đề nghị ngân hàng này tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong lĩnh vực tín dụng nông nghiệp, nông thôn; cơ cấu lại theo mô hình ngân hàng thương mại đa năng; triển khai cổ phần hóa vào thời điểm phù hợp và bảo đảm Nhà nước nắm giữ tối thiểu 65% vốn điều lệ.

Đặc biệt, Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước phối hợp có Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thi công, trình Thủ tướng Chính phủ phương án tăng vốn điều lệ của một số ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ đến năm 2020 để cung cấp đủ vốn theo chuẩn mực vốn của Basel II.

Đồng thời, Bộ Tài chính phối hợp có Ngân hàng Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối, bố trí nguồn vốn để tăng vốn điều lệ cho một số ngân hàng thương mại Nhà nước theo phương án tăng vốn điều lệ của một số ngân hàng thương mại Nhà nước đến năm 2020 được Chính phủ phê duyệt.

Chiến lược ngành ngân hàng phấn đấu đến cuối năm 2025, có ít nhất 2 đến 3 ngân hàng thương mại nằm trong top 100 ngân hàng lớn nhất về tổng tài sản trong khu vực châu Á và 3-5 ngân hàng niêm yết cổ phiếu trên phân khúc chứng khoán nước ngoài.

Cùng có đây, toàn bộ một số ngân hàng thương mại tiến hành Basel II theo một sốh thức nguyên tắc, triển khai thí điểm tiến hành Basel II theo một sốh thức nâng cao ở ngân hàng thương mại Nhà nước nắm cổ phần chi phối và ngân hàng thương mại cổ phần có chất lượng quản trị tốt, đã đã đi vào hoạt động tiến hành Basel II theo một sốh thức nguyên tắc.

Thêm vào đây, tăng tỷ trọng lương từ làm việc phi tín dụng trong tổng lương của một số ngân hàng thương mại lên 16-17%. Mục tiêu nợ xấu toàn hệ thống một số tổ chức tín dụng dưới 3%.

Đáng chú tâm, Thủ tướng đề nghị chắc chắn mật độ có Nhà nước ở một số ngân hàng thương mại Nhà nước ở mức 51% trong GĐ 2021-2025; thực hiện niêm yết cổ phiếu của một số ngân hàng quốc doanh này trên phân khúc nước ngoài./.

PV/VOV.VN

Bạn đang xem chuyên mục Blog duanresidence.net của dự án The Residence 1 củ chi tọa lạc ở Võ Văn Bích, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Tp.HCM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*