0915.916.915

Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng phải được giữ bí mật

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 117/2018/NĐ-CP về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin bạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đây, về qui định giữ bí mật, cung cấp thông tin bạn, Nghị định nêu rõ: Thông tin bạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải được giữ bí mật và chỉ được cung cấp theo quy định của Luật 1 số tổ chức tín dụng năm 2010, sửa đổi, bổ sung năm 2017, Nghị định này và pháp luật có liên quan.

thong tin khach hang cua to chuc tin dung phai duoc giu bi mat hinh 1
Thông tin bạn phải được 1 số ngân hàng, tổ chức tín dụng bảo mật.

(Ảnh minh họa: KT)

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cung cấp thông tin chính xác bạn khi truy cập 1 số dịch vụ ngân hàng bao gồm mã khóa bí mật, dữ liệu sinh trắc học, mật khẩu truy cập của bạn, thông tin chính xác bạn khác cho bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào, trừ trường hợp được sự chấp thuận của bạn đây bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác theo thỏa thuận có bạn đây.

Cơ quan nhà nước, tổ chức khác, cá nhân chỉ được đề nghị tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin bạn theo đúng mục đích, nội dung, phạm vi, thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc khi được sự chấp thuận của bạn và phải chịu trách nhiệm về việc đề nghị cung cấp thông tin bạn.

Cơ quan nhà nước, tổ chức khác, cá nhân phải giữ bí mật thông tin bạn, sử dụng thông tin bạn đúng mục đích khi đề nghị cung cấp thông tin và không được cung cấp cho bên thứ ba mà không có sự chấp thuận của bạn, trừ trường hợp cung cấp theo quy định của pháp luật.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải lưu trữ, bảo quản theo quy định của pháp luật về lưu trữ, bảo quản hồ sơ, thông tin đối có thông tin bạn, hồ sơ đề nghị cung cấp thông tin bạn, việc giao nhận thông tin bạn.

PC_Article_Middle
Loading…

Các trường hợp cung cấp thông tin bạn:

Nghị định cũng quy định 1 số trường hợp cung cấp thông tin bạn. Cụ thể, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được cung cấp thông tin bạn cho tổ chức khác, cá nhân thuộc 1 trong 1 số trường hợp sau đây: Tổ chức khác, cá nhân có quyền đề nghị tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin bạn được quy định cụ thể ở bộ luật, luật, nghị quyết của Quốc hội; có chấp thuận của bạn bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác theo thỏa thuận có bạn.

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm cung cấp thông tin bạn cho chính bạn hoặc người đại diện hợp pháp của bạn đây. Nghị định có hiệu lực thi hành từ 1/11/2018./.

PV/VOV.VN

Bạn đang xem chuyên mục Blog duanresidence.net của dự án The Residence 1 củ chi tọa lạc ở Võ Văn Bích, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Tp.HCM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*