0915.916.915

Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam bổ nhiệm một số cán bộ chưa đủ tiêu chuẩn

Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam bổ nhiệm 1 số cán bộ chưa đủ tiêu chuẩn

ACV bổ nhiệm 1 số cán bộ chưa đủ tiêu chuẩn

Thanh tra Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa công bố kết luận thanh tra trách nhiệm người đại diện phần vốn nhà nước ở Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) về việc bổ nhiệm cán bộ.

Kết luận Thanh tra số 9526/KL-BGTVT do Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ ký đã chỉ ra 1 số trường hợp chưa chắc chắn tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn theo quy định nhưng vẫn được ACV xem xét, bổ nhiệm. Ngoài ra, việc lưu trữ hồ sơ cán bộ của đơn vị này chưa chắc chắn khoa học.

Theo đó, từ năm 2016 đến nay đã có 172 trường hợp được ACV bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo và quản lý các cấp. Trong đó, năm 2016 có 50 trường hợp được bổ nhiệm, năm 2017 có 16 trường hợp và năm 2018 có 106 trường hợp được bổ nhiệm. Trong tổng số 106 trường hợp được bổ nhiệm năm 2018 thì có 53 trường hợp đã trình bổ nhiệm từ năm 2016 và 2017. Tháng 2/2018 có 2 trường hợp được bổ nhiệm. Ngày 13/4/2018 có 11 trường hợp được bổ nhiệm. Ngày 25/6/2018 có 26 trường hợp được bổ nhiệm. Đặc biệt nhất, chỉ trong 1 ngày 19/6/2018 có tới 67 trường hợp được ACV bổ nhiệm.

“Trong thời gian tới, có tư cách là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty, tôi sẽ chỉ đạo các đơn vị điều chỉnh, sửa đổi các quy chế nội bộ, đặc thù về công tác bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ. Ngoài ra, ACV cũng sẽ phân cấp rõ ràng công tác quản lý, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo”.

Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV – Lại Xuân Thanh

Kết luận Thanh tra chỉ rõ, 67 trường hợp được bổ nhiệm trong ngày 19/6/2018 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2018) đã được sự phê duyệt của Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Quản trị ACV trước khi Tổng giám đốc ký các chọn lọc bổ nhiệm. Tuy nhiên, thời điểm bổ nhiệm trùng có thời điểm ông Lê Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc ACV đã có thông báo nghỉ hưu theo chế độ nên đã tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng đến uy tín chung của ACV.

Thanh tra Bộ GTVT cũng chỉ ra nguyên nhân dẫn đến 1 số tồn ở trong công tác cán bộ ở ACV. Đó là sau khi chuyển đổi mô hình từ công ty nhà nước sang công ty cổ phần, ACV đã tập trung kiện toàn tổ chức ở cả cấp Tổng Công ty và đơn vị trực thuộc. Tại thời điểm chuyển đổi mô hình đó, đã có 1 số trường hợp trình yêu cầu bổ nhiệm từ năm 2016, 2017, nhưng chưa được xem xét, chọn lọc. Điều này tác động trực tiếp và làm dồn việc bổ nhiệm cán bộ vào thời điểm năm 2018.

Ngoài ra, việc thẩm quyển bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý ở ACV còn tập trung ở cấp Tổng Công ty, chưa phân cấp mạnh xuống đơn vị. Cùng có đó, bộ phận tham mưu về công tác cán bộ của ACV chưa quan tâm tìm hiểu kỹ và cập nhật đầy đủ các quy định có liên quan để tham mưu thực hiện theo quy định.

Từ các tồn ở trên, Thanh tra Bộ GTVT yêu cầu người đại diện phần vốn Nhà nước gắn có chức danh lãnh đạo, quản lý phối hợp có Hội đồng quản trị, Ban Thường vụ Đảng ủy ACV khẩn trương chỉ đạo rà soát các quy định, quy chế nội bộ để sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục các tồn ở, hạn chế, vướng mắc trong công tác cán bộ của ACV. Bên cạnh đó, ACV cần chỉ đạo tiến hành kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý của ACV để hoàn thiện; bảo đảm hồ sơ đầy đủ văn bản, chứng chỉ, pháp lý.

Thanh tra Bộ GTVT yêu cầu Đảng ủy Bộ GTVT chỉ đạo Đảng ủy ACV tăng cường Bên cạnh đó trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ của ACV. Trong đó, chú trọng hoàn thiện quy định nội bộ, công tác quy hoạch, phân cấp quản lý cán bộ.

Các quý khách đang xem chuyên mục doanh nghiep duanresidence.net của https://duanresidence.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*