0915.916.915

TP Hồ Chí Minh: Công ty CP cấp nước Bến Thành ra mắt Ban CHQS và Trung đội DQTV

Thừa uỷ quyền của Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo Ban CHQS quận 3, đã trao chọn lọc thành lập cho Ban lãnh đạo Công ty CP cấp nước Bến Thành. Ban CHQS và lực lượng DQTV Công ty CP cấp nước Bến Thành, được biên chế thành 1 trung đội có 3 tiểu đội là các cán bộ, công nhân viên người lao động của công ty.

TP Hồ Chí Minh: Công ty CP cấp nước Bến Thành công bố Ban CHQS và Trung đội DQTV

Lễ công bố Ban CHQS và Trung đội DQTV Công ty CP cấp nước Bến Thành.

Đây sẽ là lực lượng nòng cốt đóng góp vào phong trào xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân – an ninh nhân dân, tham dự xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng quân sự trong GĐ giai đoạn này ở đơn vị cũng như trên địa bàn quận 3 nói riêng và TP Hồ Chí Minh nói chung.

TP Hồ Chí Minh: Công ty CP cấp nước Bến Thành công bố Ban CHQS và Trung đội DQTV

Đại diện Ban CHQS quận 3 (TP Hồ Chí Minh) trao chọn lọc thành lập Ban CHQS và Trung đội DQTV cho Ban lãnh đạo Công ty CP cấp nước Bến Thành.

Sau khi công bố chọn lọc thành lập, Trung đội DQTV Công ty CP cấp nước Bến Thành sẽ nhận nhiệm vụ huấn luyện DQTV, luyện tập các phương án đã đề ra để chắc chắn chủ động ứng phó có các tình huống xảy ra chắc chắn an ninh quốc phòng ở đơn vị và tham dự xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở địa phương nơi đơn vị đặt trụ sở.

Các khách hàng đang xem chuyên mục doanh nghiep duanresidence.net của https://duanresidence.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*