0915.916.915

VietinBank có tân Chủ tịch HĐQT và Quyền Tổng Giám đốc

Theo đây, Hội đồng Quản trị (HĐQT) VietinBank đã ban hành Nghị quyết số 399/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 thôi giao phụ trách điều hành vận hành của HĐQT VietinBank đối có ông Cát Quang Dương và thống nhất bầu ông Lê Đức Thọ – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VietinBank giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2014 – 2019 kể từ ngày 31/10/2018.

Ông Lê Đức Thọ thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và vận hành của VietinBank.

vietinbank co tan chu tich hdqt va quyen tong giam doc hinh 1
Ông Lê Đức Thọ được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT VietinBank.

Ngoài ra, HĐQT VietinBank cũng ban hành Quyết định số 1368/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 giao nhiệm vụ Quyền Tổng Giám đốc đối có ông Trần Minh Bình – Phó Tổng Giám đốc VietinBank kể từ ngày 31/10/2018.

vietinbank co tan chu tich hdqt va quyen tong giam doc hinh 2
Ông Trần Minh Bình giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc VietinBank từ 31/10/2018.

Ông Trần Minh Bình thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm Tổng Giám đốc VietinBank theo quy định của pháp luật hiện hành, điều lệ VietinBank và quy chế, quy định nội bộ VietinBank.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/10/2018 cho đến khi có chọn lọc khác thay thế./.

PC_Article_Middle

PV/VOV.VN

Bạn đang xem chuyên mục Blog duanresidence.net của dự án The Residence 1 củ chi tọa lạc ở Võ Văn Bích, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Tp.HCM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*